Ước nguyện đầu năm- Tác giả: Đaminh Thiên Sa

Lan Mary
Đầu năm con xin dâng Chúa

Lời kinh cảm tạ thơm nồng

Tình yêu, vui buồn, sướng khổ

Mọi sự đều là hồng ân.Một năm đi qua đau đớn

Muôn người phải chịu lầm thang

Dịch bệnh mỗi ngày lan rộng

Dâng lời kinh vượt nguy nan.Chẳng biết làm sao nói được

Ơn thiêng chát mặn niềm đau

Lời kinh hòa trong nước mắt

Đời con có lúc nát nhàu.Chúa ơi xin thương con với

Phận người dòn mỏng, mong manh

Dẫu biết đời nhiều tội lỗi

Chỉ mong Chúa ban ơn lành.Năm mới mặt trời chiếu sáng

Soi cho con rõ lòng mình

Năm mới bình an sẽ đến

Cho con yên vui lời kinh.“Xin Chúa dừng cơn giận lại

Đoàn con đã biết tội rồi”*

Trời cao sẽ xanh thắm mãi

Cho ngàn lộc biếc xanh tươi.Xin cho lòng con đổi mới

Biết quay về phía bình minh

Một đời đi theo tiếng gọi

Tình yêu Thiên Chúa Phục sinh.Đa Minh Thiên Sa *Ý bài hát “Trời cao” của Duy Tân