Tinh hoa của Tiếng Việt

Lan Mary

 

Trong từ "Nhẹ" vẫn có dấu "Nặng" 
Trong từ "Vững" vẫn có dấu "Ngã" 
Trong từ "Hiểu" vẫn có dấu "Hỏi"
 Từ "Ngắn" vẫn dài hơn từ "Dài"
Trước khi học được từ KHÔN, ta phải đánh vần qua chữ KH
Sung sướng có 9 chữ thì Gian truân cũng thế 
Hạnh phúc có 8 chữ thì Bi thương cũng thế 
Tình yêu có 7 chữ thì Phản bội cũng thế 
Sự thật có 6 chữ thì Giả dối cũng thế
 Bạn bè có 5 chữ thì Kẻ thù cũng thế 
Cười có 4 chữ thì Khóc cũng thế
Yêu có 3 chữ thì Hận cũng thế 
Ta có 2 chữ thì cũng thế 
có 1 chữ thì cũng thế 

Trong "Friend" (bạn bè) vẫn có "End" (chấm hết)
 Trong "Believe" (tin tưởng) vẫn có "Lie" (lừa dối) 
Trong "Lover" (người thương) vẫn có "over" (kết thúc) 
Chỉ có từ DAD viết ngược vẫn là từ DAD 
Và từ MOM viết ngược vẫn là từ MOM
 Có nghĩa Bố Mẹ là duy nhất
Nguồn: Sưu tầm