Vượt thắng-Tác giả: Dã Tràng Cát

Lan Mary

 

VƯỢT THẮNG

Bóng tối…
…bị xuyên thủng
Đêm tụng ca rất thầm
Một con người yếu đuối lắng
Tiếng Chúa uyên thâm
Cuộn sóng ngầm linh hứng
Bừng lựng cõi lòng riêng.

Ân thiêng…
… bởi Tâm Chúa
Mấy thuở phải đợi chờ
Ngài trực sẵn bầu sữa mẹ cho đứa con thơ
Sương tinh mơ ngái ngủ
Không cũ giấc bình minh.

Lung linh…
…mắt lạ lẫm
Nét chấm phá tranh đời
Ai ghi tạc tuyệt vời những nhiệm
Ý yêu thương
Mở lối đường đi tới
Vời vợi sức thanh xuân.

Thấm nhuần…
…chân thiện mỹ
Tri kỷ cả loài người
Lời Tin Mừng, kim chỉ nam sự sống vĩnh hằng
Đôi cánh bằng bay thẳng
Vượt thắng về Nhà Cha.

Dã Tràng Cát Dallas TX.,

ghi dấu ngày họp mặt tất niên Đồng Xanh Thơ Sài Gòn, 28/1/2022