Bản lề và cánh cửa- Tác giả: Giuse Phạm Đình Cường,C.Ss.R.

Lan Mary

 


BẢN LỀ VÀ CÁNH CỬA

Nếu Chúa là Bản lề thì con xin là Cánh cửa
Sau bao dao động Chúa chẳng đổi thay
Như Lề luôn giữ vững Cửa mỗi ngày
Ôm lấy Cửa trong vòng tay đan kết.

Cửa vô tri nào đâu nghiệm ra hết
Tình của Lề thật tha thiết biết bao
Dẫu cho Cửa có xoay chuyển cỡ nào
Lề vẫn vững để Cửa không xáo động.

Lề ước muốn Cửa hãy luôn mở rộng
Luôn hết lòng để tiếp đón tha nhân
Luôn niềm nở trao tình mến ân cần
Để muôn người gặp được Nguồn Ân Phúc.

Cảm ơn Lề đã bên Cửa mọi lúc
Làm điểm tựa cho Cửa được vẫy vùng
Giữ chặt Cửa không xoay chuyển lung tung
Ôi diệu vời một tình yêu kết hiệp.

Giuse Phạm Đình Cường, C.Ss.R.