Một thoáng điên rồ- Tác giả: Nguyễn Hùng Luân

Lan Mary

 

Một thoáng điên rồ 

Những nắm tro 
Rắc trên đầu người 
Rắc trên thời gian

 Những ngôi mộ 
Trong nghĩa địa
 Trong tâm hồn đứa bé 

Những bạo tàn
 Nơi đa đoan 
Nơi quyền lực, bất chính.

 Những lặng thinh 
Giết chết sinh linh 
Giết chết hoà bình.

 Những cuồng vọng
 Đưa hiểm ác lên ngôi 
Đưa loài người xa cách.

 Những lời nguyện cầu 
Ngọn nến trong đêm thâu 
Ngọn nến ước mong hạnh phúc. 

Đâu đó tiếng gào thét 
Đâu đó hả hê 
Đâu đó lời thì thầm! 
(Mùa Chay 2022) Nguyễn Hùng Luân