Cháy lên đi- Tác giả: Đaminh Thiên Sa

Lan Mary

 

CHÁY LÊN ĐI!

Chúa sinh con ra giữa cuộc đời
Để chẳng khác gì hơn là ngọn nến
Con hãy để ngọn lửa hồng lên tiếng
Lạy Cha chúng con ở trên trời.

Ngọn nến đời con dẫu có thiệt hơn
Mỗi ngọn nến từ phận người lớn nhỏ
Giữa vàng son hay điệp trùng nghèo khó
Thì con ơi cứ phải sáng lên.

Cứ phải cháy lên giữa cuộc sống đảo điên
Ánh sáng trần gian nối đất trời rực cháy
Cháy suốt đời con những gì còn lại
Lửa tin yêu hao tổn đến tận cùng.

Khi nến cháy nghĩa là khi ánh sáng
Rọi đời con niềm vui đến bất ngờ
Ngọn nến tắt giữa niềm tin chói rạng
Chúa dắt con về bến con hằng mơ.

Đừng tắt ngấm khi nến chưa cháy hết
Tình yêu xin đừng gãy đổ nửa chừng
Nếu lỡ tắt giữa dòng đời thấm mệt
Chúa lại làm cho ngọn nến đỏ bừng.

Lạy Chúa dẫu thế nào đi nữa
Xin đốt con đến ngọn lửa cuối cùng
Để tình yêu không bao giờ dang dỡ
Cháy lên đi ! Ơi ngọn nến Hồng Ân.

Đa Minh Thiên Sa