Lịch sử của Kinh Hòa Bình

Lan Mary

  

LỊCH SỬ CỦA KINH HÒA BÌNH

"Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa“.

Kinh Hòa Bình, hay còn gọi là Lời Cầu Nguyện cho Hòa Bình, được truyền thống gán cho thánh Phanxico Assisi. Do đó, tên gọi phổ biến được biết đến là: Kinh Hòa Bình của thánh Phanxico. Lời Kinh này đã được lưu truyền và được biết đến rộng rãi trong thế kỷ 20. Người cầu nguyện xin Chúa giúp mình trở nên khí cụ xây dựng hòa bình, theo tinh thần của một trong 8 mối phúc mà Chúa Giêsu rao giảng: "Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa“. (Mt 5,9)

Thực ra, tác giả thực sự của lời cầu nguyện này chưa được xác thực. Bởi vì trong tất cả các dữ liệu của thánh Phanxico người ta không tìm thấy lời kinh này. Thêm nữa, Lời kinh này được xác định ra đời vào khoảng những năm 1912.

Được biết, Kinh Hòa Bình được xuất bản lần đầu tiên trong một Tạp Chí Công Giáo của Pháp có tên là La Clochette (chiếc chuông nhỏ), do nhà xuất bản Paris kết hợp với tổ chức Công Giáo La Lagiue de la Sainte-Messe vào năm 1912. Tên của tác giả lời kinh này không được nhắc tới. Rất có thể chính vị sáng lập tổ chức này, cha Esther Auguste Bouquerei là người biên soạn.

Vào năm 1915, năm thứ 2 của thế chiến thứ 1 (1914-1918), Stanislas Marquis (1862-1945), sáng lập hiệp hội „Le Souvenir Normand“ đã gửi lời kinh này cho Đức Giáo Hoàng Benedicto XV và tựa đề của lời kinh là: Lời cầu nguyện của Souvenir Normand dâng lên Thánh Tâm. Đức Giáo Hoàng đã cho dịch lời kinh sang tiếng Ý và phổ biến lời kinh này trên Báo Quan Sát Viên Roma (của Tòa Thánh) vào ngày 20/01/1916.

Vào khoảng năm 1918, Estienne Benoit, tu sĩ Dòng Phanxico, đã in Kinh Hòa Bình lên mặt sau của hình thánh Phanxico. Từ khi lời kinh này được phổ biến sang Anh và Mỹ, thì các bản in đều ghi tên tác giả là thánh Phanxico Assisi. Từ đó trở đi, lời kinh này được gọi là Kinh Hòa Bình của thánh Phanxico Assisi.

Trong thời thế chiến thứ 2, Đức TGM Francis Spellman của New York và đồng thời là Giám mục tuyên úy quân đội Hoa Kỳ, đã cho in và phổ biến lời kinh này khắp nơi. Một năm sau, lời kinh này được nghị sĩ Albert W. Hawkes đọc trong Thượng Viện Mỹ.

Kinh Hòa Bình đã được nhiều nhân vật nổi tiếng như Mẹ Têrêsa Calcuta, Công nương Diana, Bà đầm thép Margaret Thatcher, Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và tổng thống Mỹ Bill Clinton nhắc đến hoặc trích dẫn trong các bài phát biểu.

Cũng cần biết thêm rằng, thánh Phanxico Assi được tôn kính một cách rộng rãi không chỉ trong Gh Công Giáo, mà cả trong các Gh Kitô Khác. Một trong những tác giả người Tin Lành có công phổ biến tiểu sử thánh Phanxico là ông Paul Sabatiers. Vào năm 1893-1894, ông đã xuất bản cuốn sách Cuộc Đời Thánh Phanxico Assisi và nó được tái bản tới 42. Mặc dù không tin các chuyện lạ lùng (phép lạ) của thánh Phanxico, đặc biệt là chuyện thánh nhân được in Năm Dấu Thánh, nhưng tác giả Paul Sabatiers hoàn toàn bị thuyết phục bởi đời sống gương mẫu và kinh nghiệm thiêng liêng của thánh Phanxico Assisi.

M. Hạnh Tử (dịch)

Nguồn: Kirchengeschichte Neuzeit, Prof. Dr. Alkuin Schachmayr, p.47.