Tự tình khúc-Tác giả: Francis Assisi Lê Đình Bảng

VTCG
TỰ TÌNH KHÚC

Francis Assisi Lê Đình Bảng

 

Nhiều khi, tôi hỏi riêng tôi

Bát cơm nhà Chúa, hạt vơi, hạt đầy ?

Hạt nào, tôi giữ trong tay

Của riêng, xin để dành ngày cánh chung

Hạt nào,chim chóc, khe truông

Xanh um bờ bãi, cỏ lùng sinh sôi.

 

Nhiều khi, tôi trách thân tôi

Bát cơm nhà Chúa, hạt rơi, hạt còn ?

Hạt nào, ra nhánh trăm muôn

Đồng chiêm,đồng trũng, chờ xôn xao mùa

Hạt nào, theo gió xa đưa

Trôi đi tít tắp chiều mưa trắng đồng.

 

Hạt nào, bay giữa thinh không

Tôi nghe sóng ở đáy sông cồn cào

Từ em bằn bặt non cao

Giấm chua, mật đắng vun vào hồn tôi

Hạt nào, theo gió lên khơi

Tóc tơ, sao vội rẽ đôi phận người.

 

Nhiều khi, tôi dỗ yên tôi

Treo gươm, rửa kiếm, một đời lặng câm

Hạt mừng, rơi xuống trăm năm

Hạt vui, nhung nhớ, để thầm gọi em

Nửa đời, nửa đoạn, chưa quên

Một bên ý Chúa, một bên tình người.

 


Nhiều khi, tôi muốn buông xuôi

Hai vai gánh nặng, phương trời đăm đăm

Đêm đêm, từng giọt dương cầm

(Cung thương, tiếng mẹ. Cung trầm, tiếng cha)

Hạt ngoài, nghe thấu xương da

Hạt trong, nuốt lệ, đã nhoà nhạt thôi.

 

Nhiều khi, tôi chẳng tin tôi

Thoắt trông vời vợi về nơi chốn nào

Hạt người, xa vắng âm hao

Hạt ta, chìm nồi ba đào, phù du

Hạt người, trong cõi thiên thu

Hạt ta, tro trấu, tuyệt mù dặm khơi.

 

Chỉ còn mình Chúa, Chúa ôi

Để nghe thấu suốt từng lời trần gian:

“Cho tôi sinh lại một lần”

“Dẫu rằng, mật đắng; dẫu rằng, hoa thơm”

“Cầm bằng, rách áo, đói cơm”

“Chẳng qua, vẫn chuyện Thằng Bờm, nắm xôi”

 

Chắp tay, lạy bốn phương trời

Vì cây, dây quấn? Khóc người hay ta ?

Hạt về, bụi bặm, sương sa

Hạt đi, tan tác, lá hoa, vô thường

Trách mình còn lắm tơ vương

Mai kia, mốt nọ, hình sương, bóng tà.

 

Một mình ta, với riêng ta

Hát ngao dăm khúc tỳ bà hành thôi

Hỏi vầng trăng khuyết nghiêng soi

Nửa bên hương án, nửa nơi trai phòng

Hạt nào, nước lã ra sông

Thương thay, ngọc vỡ giữa dòng, chìm châu.

 

Biển Hồ trắng xoá mưa ngâu

Emmaus chiều muộn, tìm nhau phương nào ?

Trời làm một cuộc bể dâu

Mới hay, gỗ đá, vàng thau tơi bời

Giữa mùa ôn dịch, chia phôi

Hỏi ai khóc giấu, ngậm cười vì ai ?

 

Nỗi sầu trĩu xuống hai vai

Chúa ôi, có những đêm dài trở trăn

Hạt nào, nước mắt, ăn năn

Xót xa, như để khóc thân phận mình ?