Ngôi mộ trống- Tác giả: Pio Lê Hồng Bảo

Lan Mary

 

NGÔI MỘ TRỐNG

Ta đứng đó ngắm nhìn ngôi mộ trống
Nghe chênh chao xao xuyến tận đáy lòng
Bên nẻo đời chuyện Rủi – May phấp phỏng
Tự hỏi mình Thiên Chúa có hay không?

Ta đứng đó nghe hồn mình ớn lạnh
Chuyện hoang đường ma mị cứ vây quanh
Chúa ở đâu, bên lối đời hiu quạnh?
Hão huyền thay, bất chiến tự nhiên thành!

Ta đứng đó cứ ngỡ mình thua đậm
Trong cuộc cờ tranh chấp của trăm năm
Sống chính nhân để mang nhiều thê thảm
Chúa đâu rồi, chân lý mãi lặng câm?

Ta đứng đó, hai ngàn năm hoang tưởng
Cứ ngỡ Trời không dung lũ bất lương
Lúa vẫn sống chung cỏ lùng trên ruộng
Đợi mùa sang mới đẹp mộng Thiên Đường

Ta đứng đó chợt nghe hồn ngây dại
Thôi hoang mang, núm nuối lẫn u hoài
Chúa vắng mặt nghĩa là Người sống lại
Bỉ cực qua rồi, tới lúc thái lai

Ta đứng đó nhìn tinh kỳ phấp phới
Mừng vinh quang chiến thắng của Ngôi Lời
Diệt thần Chết, chuộc vô vàn tội lỗi
Miệng môi này chúc tụng mãi không ngơi!...

Pio X Lê Hồng Bảo