Nhìn lên linh ảnh- Tác giả: Giuse Phạm Đình Cường, C.Ss.R.

Lan Mary

 

NHÌN LÊN LINH ẢNH

Nhìn lên Linh Ảnh Tình Yêu
Lòng con cảm nhận được nhiều bình an
Gần Mẹ hạnh phúc chứa chan
Con vui tận hưởng muôn vàn yêu thương

Mẹ ơi! Cuộc sống nhiễu nhương
Xin cho con mẹ kiên cường mạnh thêm
Dẫu đời có phủ màn đêm
Mẹ như ánh sáng, như đèn rạng soi

Khi con cảm thấy lẻ loi
Nhìn lên linh ảnh trao lời nhớ thương
Hay khi mệt mỏi dặm trường
Con về bên Mẹ tựa nương tháng ngày

Bình an Mẹ sẽ đong đầy
Giúp con tiến bước phút giây chẳng ngừng
Con tin sự khó ắt dừng
Vì con có Mẹ bước cùng ngày đêm.

Giuse Phạm Đình Cường, C.Ss.R.