Có Mẹ bên con - Tác giả: Từ Thanh Hà

Lan Mary
Mẹ chuyển hướng thuyền đời con tới bến, Bến yêu thương tràn ngập những niềm vui Bến cho con hiểu ý nghĩa cuộc đời, Con có Mẹ, ôi tuyệt vời biết mấy! NGUỒN:

CÓ MẸ BÊN CON


Mẹ chuyển hướng thuyền đời con tới bến,
Bến yêu thương tràn ngập những niềm vui
Bến cho con hiểu ý nghĩa cuộc đời,
Con có Mẹ, ôi tuyệt vời biết mấy!

Giúp chúng con Mẹ cho con được thấy
Thấy cảnh đời nhiều ô trọc đảo điên
Thấy người ta ngụp lặn giữa oan khiên
Mà chẳng thể bằng cách nào vượt thoát.

Mẹ dạy cho bằng câu kinh chuỗi hạt
Mẹ dạy cho thấu triệt sự khôn ngoan
Mẹ dạy cho cảnh vui sống thanh nhàn
Của nhân thế khắp tận cùng cõi đất.

Đi theo Ngài:Chính Đường và Sự thật
Hầu tiến về nguồn hạnh phúc vinh quang
Cùng chư thánh tận hưởng cảnh thiên đàng
Con có Mẹ xin dâng lời cảm mến
Amen

Từ Thanh Hà, 17-04-2017