Nắng- Tác giả: Cao Gia An,SJ

Lan Mary

 

Nắng

Xin như hạt nắng tròn xoay
Đậu vào mắt biếc một ngày buồn tênh
Hong khô giọt lệ rũ mềm
Cho lung linh mắt sáng đêm cuộc đời

Xin như sợi nắng từ Trời
Buông mình vào cuộc chơi vơi hồng trần
Nối trời xa với đất gần
Loãng tan đời ướp thế nhân đẫm tình

Xin như vạt nắng lung linh
Nên bảo chứng tấm trung trinh lòng trời
Hồn nhiên nét đẹp diệu vời
Tình miên viễn giữa dòng đời đổi thay

Xin như làn nắng lên mây
Gọi mưa về tưới đọa đầy nhân gian
Mùa yêu thương chảy trào tràn
Mưa hồng ân đẫm trần hoàn say sưa

Xin như nắng sau cơn mưa
Hong khô bao mảnh đời thừa khổ đau
Chung tay làm lại từ đầu
Dìu nhau qua cuộc bể dâu đoạn trường

Xin như nắng giãi ngàn phương
Nấu nung nhịp bước hành hương phận người
Xin như nắng giữa cuộc đời
Cho người khát cháy Nước Trời trào tuôn

Tây Ban Nha – Tháng Arrupe 2011
Cao Gia An, S.J.