Trời cao thần khúc vang lừng - Tác giả: Suối Ngàn

Lan Mary
Hôm nay kèn cất vang lừng Lòng bao rộn rã tưng bừng hân hoan Chứa chan thần khúc khải hoàn Tỏa muôn ánh sáng vinh quang diệu kỳ. NGUỒN:


TRỜI CAO THẦN KHÚC VANG LỪNG


Hôm nay kèn cất vang lừng
Lòng bao rộn rã tưng bừng hân hoan
Chứa chan thần khúc khải hoàn
Tỏa muôn ánh sáng vinh quang diệu kỳ.

Trí hèn mọn chẳng là chi
Suy làm sao thấu những vì sao xa
Càn khôn bốn cõi bao la
Nơi nào tả hữu bên Cha ngự cùng!?

Ai từng thấy chốn Thiên Cung
Ai từng chạm đến những vùng mây xanh
Ai gieo nhân đức thiện lành
Ai người khiêm hạ, phúc dành nhưng không.

Ai người khao khát cậy trông
Thánh Thần soi trí mở lòng tin yêu
Chín tầng thăm thẳm cao siêu
Thiên hà chiếu sáng bốn chiều không gian.

Chúa là hạnh phúc bình an
Trời cao là chốn ngập tràn yêu thương
Trời cao hạnh phúc miên trường
Là nơi ánh sáng nêu gương giữa đời.

Trời cao Chúa ngự nơi nơi
Là trong "Lời Chúa" gọi mời sớm mai
Cho con ái mộ tình Ngài
Trên đồi diễm phúc chẳng ai lạc loài.

Trăm năm chớ phí công hoài
Ngước đầu dõi mắt ra ngoài không gian
Hãy nhìn xem giữa thế trần
Ngài đang ở chốn phàm nhân mọn hèn.

Mỗi ngày Chúa vẫn ở bên
Trong từng ánh sáng ngọn đèn đêm đêm
Trong từng tia nắng bên thềm
Trong làn sương sớm ngọt mềm cỏ cây.

Trong đôi tay vẫn đong đầy
Trong tình yêu mến có Thầy trợ nâng
Trời cao thăm thẳm bao tầng
Bấy nhiêu nhận lãnh xin vâng trót tình.

Vang lừng thần khúc thiên binh
Chói lòa ánh sáng Thần Linh rạng ngời
Đầy ân sủng khắp đất trời
Tin mừng sức sống muôn đời tạ ơn!

29/05/2022, Suối Ngàn