Tựa nương tình Chúa- Tác giả: Hoàng Công Nga

Lan Mary

 

TỰA NƯƠNG TÌNH CHÚA

Xin dâng lời nguyện cầu cho bạn của chúng con vượt qua thử thách.

Con tuyệt vọng
rơi vào ngõ bí
Giữa đường đời
chẳng nghĩ được gì
Niềm tin phó thác cùng suy
Tựa nương tình Chúa đường đi vẹn toàn.

Con cùng quẫn
bất an tuyệt vọng
Ôi Chúa ơi!
lắng đọng tâm tư
Giữa đời muôn cảnh thực hư
Sẻ chia lòng Chúa nhân từ ủi an.

Con cất tiếng
than van tới Chúa
Thấm cô liêu
chẳng rửa được hồn
Trời chiều ngả bóng hoàng hôn
Mình con giá lạnh cô đơn mỏi mòn.

Con những tưởng
héo hon sầu muộn
Đời bỗng dưng
cuồn cuộn niềm đau
Giật mình nhìn lại trước sau
Ánh mắt ấy đã nhuộm màu hy sinh.

Con chợt hiểu
thấu tình cứu chuộc
Vì yêu con
Chúa được gì đâu
Hiến thân cứu thế nhiệm mầu
Chết treo thập tự ơn sâu cứu đời.

Đừng để con
chơi vơi sóng dữ
Giữa đường đời
muôn thứ đảo điên
Trải qua muôn cảnh lụy phiền
Nhận ra tình Chúa dịu hiền đỡ nâng.

Hoàng Công Nga