Con về thăm Mẹ Lộ Đức - Tác giả: Đức Nguyên

Lan Mary
Ngàn hoa đua sắc dâng lên Mẹ Lặng ngắm Mẹ Hiền ngây ngất say. NGUỒN:

CON VỀ THĂM MẸ LỘ ĐỨC


Tháng Tám trời xanh mây trắng bay,
Đàn con muôn hướng tỏa về đây,
Suối biếc tuôn tràn Ơn Phúc Mẹ
Non xanh trải rộng Đức Cao Dầy
Lối cũ gập ghềnh Đàng Thánh Giá
Đường xưa lồng lộng Giữa Trời Mây
Ngàn hoa đua sắc dâng lên Mẹ
Lặng ngắm Mẹ Hiền ngây ngất say.

Đức Nguyên