Đời thánh hiến - Tác giả: Suối Ngàn

Lan Mary
Ngài gọi con sống cuộc đời Thánh hiến Con yếu hèn, nhưng Ngài đã chọn con Ngài dắt con ra khỏi những lối mòn Cùng với Ngài đi con đường chật hẹp. NGUỒN:

Ngài gọi con sống cuộc đời Thánh hiến
Con yếu hèn, nhưng Ngài đã chọn con
Ngài dắt con ra khỏi những lối mòn
Cùng với Ngài đi con đường chật hẹp.

Đường khổ giá không phải con đường đẹp
Là gập ghềnh với thung lũng chông gai
Cùng với Ngài vác thập giá trên vai
Dù yếu hèn, con vui lòng dấn bước.

Vâng ý Cha! Dù thân con yếu nhược!
Gió lạnh về khi hoang vắng cô đơn
Nhưng có Ngài vẫn thương xuống muôn ơn
Sưởi tâm hồn với lửa thiêng bừng cháy.

Giữa trùng khơi thuyền xô cơn sóng đẩy
Những tưởng chìm trong giông tố bủa vây
Niềm cậy trông con vững tin nơi Thầy
Vững tay chèo giúp thuyền con lướt thắng.

Đường Thập giá con chọn là chén đắng
Noi gương Thầy con chấp nhận đau thương
Đời Hiến Dâng, bao sóng gió dặm trường
Nguyện xin Ngài hãy cùng con bước tiếp.

18/06/2022, Suối Ngàn