Tôi trong lòng Đấng Tạo Dựng - Tác giả: Song Thất Tình Yêu

Lan Mary
Là sự thật Khi cất bước đến gần năm tháng Chạm thời gian chạm áng mây trôi Cảm như tình chẳng chia phôi Đấng tôi yêu mến, Ngài ôi rất gần Trong lồng ngực tình thân triển nở Hơi thở nào Ngài mở tâm can Nối vào ánh mắt ủi an Tay con được với chạm vào Lòng Cha. NGUỒN:

Là sự thật
Tên tôi có tự ngàn xưa đó
Vào lúc trăng sao tỏ lối đời
Huyền không vang vọng một lời
Mây hồng cha mẹ mưa vào đời tôi
Hoàng hôn đó sao ngôi hiện hữu
Chắp cánh bay vĩnh cửu từ đây
Hồn thơ dấu kín hao gầy
Nhặt vần ký ức phơi đầy dấu chân.

Là sự thật
Khi cất bước đến gần năm tháng
Chạm thời gian chạm áng mây trôi
Cảm như tình chẳng chia phôi
Đấng tôi yêu mến, Ngài ôi rất gần
Trong lồng ngực tình thân triển nở
Hơi thở nào Ngài mở tâm can
Nối vào ánh mắt ủi an
Tay con được với chạm vào Lòng Cha.

Là sự thật
Nụ Hôn Cha ban mai dịu ngọt
Nhẹ nhàng vơi đắng đót sầu đâu
Thổi hơi đầu sóng biển sâu
Ý Cha tạo dựng nhiệm mầu Lời Thiêng
Gọi con đến sinh miền thọ Ý
Để trao ban ngôi vị hiền nhân
Tận hư vô gió vũ vần
Ý Cha quyết định nôi ngần ru con.

Là sự thật
Được Thượng Trí sắt son tạo dựng
Nhiệm lạ thay chỗ đứng làm người
Ưu tư vạn vật rõ mười
Lập trình bồi đắp tinh tươm địa cầu
Bởi tình yêu thâm sâu hiến tặng
Sự tinh tuyền sáng trắng hào quang
Trời kia trời mới huy hoàng
Hồn tôi mau mắn rỡ ràng sớm mai.

Song Thất Tình Yêu, Đồng Xanh Thơ Sài Gòn, Tháng Năm, 2018