Nỗi đau sau tội lỗi - Tác giả: Dã Tràng Cát

Lan Mary
Liền sau lỗi tội có thể là nỗi đau Nỗi đau thể chất cộng nỗi đau tâm hồn Mau mau tâm nguyện Đấng Càn Khôn bác sĩ Chạy đến gặp Ngài, xin xét kỹ thân ta. NGUỒN:

Liền sau lỗi tội có thể là nỗi đau
Nỗi đau thể chất cộng nỗi đau tâm hồn
Mau mau tâm nguyện Đấng Càn Khôn bác sĩ
Chạy đến gặp Ngài, xin xét kỹ thân ta.

Gánh nỗi đau ta liền gánh hệ quả đầu
Bực bội muộn phiền từ đâu đâu ập đến
Chịu nỗi bất an ta ơi đừng phản biện
Lắng nghe Bác Sĩ Nhân Lành kiến giải ta.

Sau lỗi tội nếu không cảm được nỗi đau
Có thể là sắp vong thân vào qủy kế
Chúng bẫy ta để mặc bê trễ hồi tâm
Ta lờn rồi ung thư không cần thuốc chữa!

Ngay cả thế, hãy cứ ngước nhìn Thánh Giá
Hãy nhìn nỗi đau Chúa đang gánh trọn vẹn
Gánh tội trần gian, gánh hổ thẹn đàn con
Xin được ướp mềm Nước Nương Long, Chúa hỡi
Cho mỗi nếp nghĩ
Cho từng thớ thịt
Tấc dạ lương tâm
Chúa ơi!

Dã Tràng CátSài Gòn chiều 15/05/2021.