Chúa Hiển Dung (Lễ Kính 6/8) - Tác giả: Đinh Văn Tiến Hùng

Lan Mary
Nhưng trong Tân Ước, sự kiện Chúa Biến Hình màu nhiệm và xác tín hơn báo trước việc Chúa chịu nhiều đau khổ và chết trên thập giá để cứu chuộc loài người, toàn thắng sự chết để Phục Sinh và vinh quang uy quyền về Trời.   Hiển nhiên hơn cả là trong nhiệm tích Thánh Thể để mãi mãi chứng tỏ Lòng Chúa thương xót loài người. NGUỒN:

"Này là Con Ta yêu dấu! Người đẹp lòng Ta! Hãy nghe lời Người! "

Vinh Quang Thiên Chúa - Hiển Dung Nhân Trần


Phút giây rực sáng vòm trời,
Tông đồ ngây ngất dâng lời ngợi ca,
Uy quyền Chúa đã tỏ ra,
Thân con tạo vật chỉ là bụi tro!

Thân thương tình nghĩ Thầy trò,
Đem bao tâm huyết chăm lo tháng ngày,
Ân cần săn sóc từng giây,
Mong cho đệ tử tràn đầy đẹp tươi.

Một ngày giữa chốn núi đồi,
Mây bao bốn phía từ trời phán ra:
"Này là Con Ta yêu dấu!
Người đẹp lòng Ta! Hãy nghe lời Người! "

Êlia, Môsê xuất hiện hai bên,
Song hành cung kính ngước lên bái chào,
Khiêm tốn, tùng phục biết bao,
Chứng minh Thiên Chúa tối cao uy quyền.

Linh Thân Thiên Chúa biến hình,
Hào quang rực rỡ, trắng tinh áo Ngài,
Sấm chớp âm vang kéo dài,
Tông đồ chỗi dậy bài hoài thất kinh.

Quyền năng của Đấng Thanh Linh,
Phê-rô chân thật cúi mình xin thưa:
"Nơi đây hồng phúc đổ mưa,
Một lều Chúa ngự, hai lều tiên tri."

Lời Chúa con vẫn khắc ghi,
Vững tin vào Chúa con còn sợ chi,
Chúa dạy trước lúc biệt ly:
"Thầy ở đâu các con cùng ở với Thầy"

Giáo Hội Công Giáo rất tôn trọng Thánh Kinh vì phát xuất từ Mặc khải và Thánh truyền, nên công nhận Thánh Kinh chính là Lời Chúa. Công đồng Vatican II đã công bố:

"Thánh Kinh viết bởi Chúa Thánh Thần"

Trong Tin Mừng, 3 Thánh Sử Matthêu, Luca và Marcô đều trình thuật những sự kiện tương đồng nên được gọi là Tin Mừng Nhất Lãm. Theo các nhà Kinh thánh và Thần học cho rằng các ngài đã  được linh ứng và dựa theo những tài liệu có cùng nguồn gốc, nội dung gần giống nhau.

Chính vì thế, việc Chúa Hiển Dung hay thường gọi Chúa Biến Hình có những điểm tương tự trong 3 đoạn Tin Mừng như sau:

- Chúa Biến Hình uy nghi rực rỡ trên núi.

- Chúa đem theo 3 Tông đồ thân yêu: Phêrô, Gioan và Giacôbê.

- Cùng xuất hiện với Chúa, có tổ phụ Môsê và tiên tri Êlia.

- Các Tông đồ say mê ngây ngất, Phêrô xin dựng 3 lều cho Chúa, Môsê và Êlia.

- Tiếng phán từ trời: "Này là con Ta yêu dấu! Hãy vâng nghe lời Người!"


Ta hãy đọc 3 đoạn Tin Mừng của 3 Thánh Sử để thấy rõ những điều trình bày trên:

Mátthêu - Chương 17 từ câu 1 đến 8:

"Sáu ngày sau, Đức Giêsu mang theo mình Phêrô, Giacôbê và Gioan em ông, và đưa họ riêng biệt ra, lên một núi cao. Ngài đã Biến Hình trước mặt họ, mặt Ngài sáng láng như mặt trời, áo Ngài nên trắng phau như ánh sáng. Và này có Môsê và Êlia hiện ra cho họ, đang đàm đạo với Ngài. Cất tiếng lên, Phêrô nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy! May quá có chúng tôi ở đây. Nếu Thầy muốn chúng tôi sẽ dựng 3 lều, 1 cho Thầy, 1 cho Môsê, 1 cho Êlia. Ông còn đang nói, thì đây một đám mây sáng ngời rợp bóng trên họ và tiếng tự đám mây phán rằng: Ngài là Con chí ái của Ta, kẻ Ta đã sùng mộ, các ngươi hãy nghe Ngài! Vừa nghe, các tông đồ ngã sấp mặt xuống và kinh hãi quá đỗi. Nhưng Đức Giêsu tiến lại và đụng đến họ. Ngài nói: Hãy chỗi dậy, đừng sợ! Ngẩng mặt lên họ không thấy ai, duy chỉ có một mình Đức Giêsu thôi."


Marcô- Chương 9 từ câu 2 đến 8:

"Sáu ngày sau, Đức Giêsu mang theo mình Phêrô, Giacôbê cùng Gioan và đưa chỉ một mình họ lên núi cao, riêng biệt ra. Ngài đã Biến Hình trước mặt họ, áo Ngài nên rạng ngời trắng tinh, không thợ giặt trần gian nào làm được trắng như thế. Có Êlia hiện ra cho họ cùng với Môsê và hai vị đàm đạo với Đức Giêsu. Cất tiếng lên, Phêrô nói với Đức Giêsu: Rabbi! May quá, có chúng tôi ở đây. Để chúng tôi dựng 3 lều, 1 cho Thày, 1 cho Êlia, 1 cho Môsê. Vì ông không biết phải nói gì, vì họ kinh hãi quá. Xảy đến, một đám mây rợp bóng trên họ và một tiếng phán ra từ đám mây: Ngài là Con chí ái Ta, các ngươi hãy vâng nghe lời Ngài! Bỗng đưa mắt nhìn quanh, họ không thấy ai, duy chỉ có mình Đức Giêsu ở với họ."


Luca – Chương 9 từ câu 28 đến 36:

"Xảy ra từ sau những lời đó, chừng được 8 ngày, thì đem theo mình Phêrô, Gioan và Giacôbê, Ngài lên núi cầu nguyện. Trong lúc cầu nguyện thì sắc mắt Ngài ra khác, y phục Ngài nên trắng ngời chớp sáng. Này có hai người đang đàm đạo với Ngài, đó là Môsê và Êlia hiện ra trong vinh quang. Hai vị nói đến việc ra đi Ngài sắp hoàn tất tại Giêrusalem. Phêrô cùng các bạn li bì giấc ngủ. Tỉnh dậy, họ thấy vinh quang của Ngài và có hai người đứng với Ngài. Vào lúc hai vị đang từ biệt Ngài, Phêrô nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy! May quá có chúng tôi ở đây, để chúng tôi dựng 3 lều, 1 cho Thầy, 1 cho Môsê, 1 cho Êlia. Nhưng ông không biết mình nói gì. Ông đang nói thế, thì một đám mây kéo lại và rợp bóng trên các Ngài và lúc các Ngài đi vào đám mây thì các môn đệ kinh hãi. Có tiếng phán ra từ đám mây: Ngài là Con Ta, Kẻ Ta đã chọn, các ngươi hãy nghe Ngài. Trong khi tiếng phán ra thì chỉ còn mình Đức Giêsu ở đó, họ không hề mách lại gì cho ai hay các điều họ đã được thấy."


Thánh Phêrô là một nhân chứng hùng hồn, vì Ngài là một trong 3 tông đồ đã chứng kiến việc Chúa Biến Hình trên núi, Ngài đã thuật lại trong Thư thứ 2 từ câu 16-19:

"Vì không phải như những kẻ học đòi những chuyện hoang đường xảo mị, mà chúng tôi thông rõ cho anh em quyền năng và quang lâm của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô. Song như những người đã được phúc cung chiêm sự oai nghi lẫm liệt của Ngài. Vì Ngài đã lĩnh lấy nơi Thiên Chúa Cha vinh dự huy hoàng, khi mà vinh quang lẫm liệt đã được tuyên ra về Ngài một lời thề này: Ngài là Con Chí Ái Ta, kẻ Ta đem lòng sùng mộ! Tiếng ấy chúng tôi  đã  nghe từ trời ban xuống, lúc chúng tôi được ở với Ngài trên núi thánh."

Trong Thánh Vịnh cũng báo trước sự Hiển Dung của Chúa qua tường thuật sau:

"Chúa là Vua hiển trị! Hỡi địa cầu hãy nhảy mừng lên, vui lên đi ngàn muôn hải đảo!
Mây u ám bao quanh Người, bệ rồng là công minh chính trực.
Núi tan chảy như sáp, khi diện kiến trước nhan vị Chúa Tể hoàn cầu.
Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực, hết mọi dân được thấy vinh quang Người." (Tv.97: 1- 2 & 5- 6)


Đặc biệt, Thiên Chúa đã mặc khải cho Thánh Gioan qua sách Khải Huyền được xác quyết ngay đoạn mở đầu Chương I từ câu 1- 3:

"Mặc khải của Đức Giêsu Kitô: Thiên Chúa ban cho Ngài để Ngài tỏ cho các tôi tớ Ngài biết các điều kịp phải xảy đến và Ngài đã sai Thần sứ của Ngài đến triệu báo cho tôi tớ Ngài là Gioan, kẻ đã làm chứng về Lời của Thiên Chúa, cùng về chứng của Đức Giêsu Kitô, về mọi điều ông thấy. Phúc cho người đọc và những kẻ nghe lời lẽ của sấm ngôn và nắm giữ các điều đã viết trong đó, bởi chưng thời buổi đã gần."


Trong Cựu Ước, việc Chúa Hiển Dung không trực tiếp qua sự xuất hiện của Ngài, nhưng thường qua những thị kiến như ánh sáng, ngọn lửa, sấm chớp, đám mây, tiếng phán ra từ trên không hay qua lời các Thiên Sứ và Tiên Tri.

Gần đây, ngay trong thời đại chúng ta, Chúa cũng đã Hiển Dung qua các thị kiến mà các Vị Thánh đã nhận:

Thánh Têrêsa Avila được thi kiến về Hỏa ngục.

Thánh Margaret Mary Alacoque về Thánh Tâm Chúa Giêsu.  

Thánh Faustina Kowalska – Sứ giả Lòng thương xót - thị kiến về Hỏa ngục.

Chân phước Anne Catherine Emmerich về buổi Tiệc ly.

Đấng Nhân đức Maria Valtorta được mặc khải qua thị kiến về cuộc đời Chúa Giê-su.

Sơ Mary of Jesus of Agreda thuật lại những mặc khải qua tác phẩm 'Thần đô Huyền nhiệm'.

Nhưng trong Tân Ước, sự kiện Chúa Biến Hình màu nhiệm và xác tín hơn báo trước việc Chúa chịu nhiều đau khổ và chết trên thập giá để cứu chuộc loài người, toàn thắng sự chết để Phục Sinh và vinh quang uy quyền về Trời.

Hiển nhiên hơn cả là trong nhiệm tích Thánh Thể để mãi mãi chứng tỏ Lòng Chúa thương xót loài người.

Ta có thể xác tín mạnh mẽ Chúa Hiển Dung là sự nối kết chặt chẽ của trình tự cứu nhân loại qua:  

THẬP GIÁ-PHỤC SINH-LÊN TRỜI-THÁNH THỂ


Qua dẫn chứng việc Chúa Hiển Dung trình thuật trong Tin Mừng cho chúng ta những bài học giá trị:

Núi cao một địa điểm cách xa trần tục, tượng trưng  cho cao cả, thánh thiện.

Chúa chỉ mặc khải cho 3 tông đồ thân yêu nhất được tuyển chọn, vì kẻ được gọi thì nhiều, nhưng được chọn thì ít.

Chúa Biến Hình thay đổi hình dạng, dạy chúng ta phải thay đổi cuộc sống tối tăm tội lỗi.

Dung nhan Chúa sáng chói và áo trắng tinh, thể hiện uy quyền và trong sáng của Chúa.

Chúa đưa 3 tông đồ lên núi để xác tín sự liên hệ của Ngài với Thiên Chúa. Con đường khổ nạn theo kế hoặch của Thiên Chúa và qua đau khổ sẽ tới vinh quang.

Môsê đại diện Lề luật, người đại diện cho nhân loại nhận 10 Giới Luật Chúa truyền và Chúa muốn Lề luật phải nên trọn hảo - Elia đứng đầu các Ngôn sứ, lời các tiên tri về Đấng Thiên Sai phải được kiện toàn.

Sáu ngày trước, khi Chúa thông báo cho các môn đệ về cuộc tử nạn Ngài sẽ chịu, nên các ông tỏ ra buồn chán thất vọng, vì các ông cũng suy nghĩ như người Do Thái đương thời, tin vào Đức Giêsu Đấng Thiên Sai đầy quyền lực sẽ giải phóng dân tộc, chinh phục và thống trị thế giới. Nên Phêrô hỏi Chúa:

"Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Và cả 2 anh em ông Giacôbê và Gioan cũng xin được ngồi bên tả hữu Thầy. Các ông bị Ngài khiển trách, nên Chúa đưa các ông theo để vực dậy niềm tin yêu mạnh mẽ cho các ông.

Vẻ đẹp rực rỡ báo trước Phục Sinh vinh hiển, mà chính Chúa Cha tôn vinh Chúa Con: "Này là con Ta yêu dấu!"

Và chúng ta muốn được  sống lại vinh quang theo Chúa: "Hãy vâng nghe lời Ngài!"

Sự ngất ngây của 3 tông đồ trên núi, chính là tiên báo sự hưởng hoan lạc Nước Trời. Muốn được diễm phúc Nước Trời, chúng ta phải biến đổi mình trong cuộc sống hàng ngày, xa rời bóng tối tội lỗi, để ánh sáng yêu thương của Thiên Chúa luôn bao bọc chúng ta. Lên Núi Thánh- Cửa Nước Trời muốn đạt tới đỉnh phải gạt bỏ những tội lỗi cồng kềnh khỏi vướng mắc.
 
Giờ đây, mỗi ngày, mỗi phút giây, Chúa vẫn tiếp tục Biến Hình trong thiên nhiên, tạo vật, nhân loại và trong chính mỗi người chúng ta. Hãy đón nhận và cám tạ Hồng Ân đầy tình thương cao vời của Thiên Chúa.

"Lạy Chúa Giêsu xin biến đổi con qua lời cầu nguyện.
Mỗi lần con nhìn thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con.
Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con.
Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con.
Xin làm cho khuôn mặt con rạng ngời hơn sau mỗi lần gặp Chúa.
Ước gì mọi người thấy nét mặt tươi vui của Chúa trong nụ cười của con.
Thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con.
Thế giới hôm nay không cần những Ki-tô hữu có bộ mặt chán nản thất vọng.
Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh.
Amen."


Đinh Văn Tiến Hùng