Chúa ở đâu trong bão táp cuộc đời? - Tác giả: Nguyễn Hùng Luân

Lan Mary
Đời có hồng không em? Thưa không. Đời muôn sắc. Em tìm gì giữa vạn vật đang tị hiềm tranh chấp? Chỉ là chút bình yên. NGUỒN:

Đời có hồng không em?
Thưa không. Đời muôn sắc.
Em tìm gì giữa vạn vật đang tị hiềm tranh chấp?
Chỉ là chút bình yên.

Trong giọt mưa tí tách
Phím đàn ngân nhẹ
Ngọn lửa lung linh trước tượng Đức Mẹ
Mấy đứa trẻ thầm thì câu kinh.
Điều em cần là chút yên bình...
Bên Chúa.

Em vứt ngoài hiên nhà thờ mấy cuộc tình đẫm nước mắt.
Em bỏ lại trong túi áo hôm qua mới giặt tâm hồn khô cứng đã chết vì những chanh chua
Em xoá đi kí ức vụn vỡ
Giập tàn ngọn lửa căm hờn
Và sự khốn cùng của niềm ích kỷ
Nhưng lòng chẳng bình yên.

Chúa ở đâu trong những bão táp cuộc đời?
Bên khung toà cáo giải.
Em lắng nghe tiếng Chúa
Lao xao
Êm đềm
Đôi mi ngấn lệ!

Chúa ở đâu trong những lần em hoạnh hoẹ, dùng dằng?
Xin tha thứ Chúa ơi!

Nguyễn Hùng Luân, TPHCM-18.07.2022