Từng ngày yêu thương - Tác giả: Dã Tràng Cát

Lan Mary
Vâng! Mỗi ngày Trong vạn ngày sánh vai cùng đồng loại Con học yêu và con muốn tập yêu Luyện quả tim chân thành từng nhịp sống Ơn thơ ngây ơn tín thác vì yêu. NGUỒN:

"Hãy để Thiên Chúa điều khiển chiếc thuyền nhỏ bé của chúng ta, nếu nó hữu ích, thì Người sẽ giữ nó khỏi bị đắm" (T. Vincent De Paul).


Vâng!
Khôn ngoan
Sống trôi đi, sống tan đi giữa trời
Tấm thân xác cọc rêu phơi màu đất
Sóng tâm hồn quẫy gió rất xa khơi
Trí lòng vui đón nhận ơn hiệp nhất
Từ Tay Ngài, Mắt Chúa khắp mọi nơi.

Vâng!
Yêu thương
Trao khí phách vó câu đường vạn dặm
Nơi biên cương oán thù trận máu tắm
Gió vị tha thổi đức ái từ nhân
Trái tim yêu nhịp bình an sâu lắng.

Vâng!
Cương quyết
Vịn Tay Chúa, đứng lên sau ngã quỵ
Sức Thánh Thần ta tiễu trừ ma quỷ
Chẳng nhập nhằng giữa bóng tối lao lung
Hít thở nào xông pha cùng Thần Khí.

Vâng!
Lời vâng
Con đáp lại từng Tiếng Chúa ân cần
Ơn mau mắn giục đôi chân lẹ bước
Ơn tỉnh thức mực thước lối Hồng Ân
Ơn an hoà từng đêm say Lòng Chúa.

Vâng!
Mỗi ngày
Trong vạn ngày sánh vai cùng đồng loại
Con học yêu và con muốn tập yêu
Luyện quả tim chân thành từng nhịp sống
Ơn thơ ngây ơn tín thác vì yêu.

Dã Tràng Cát, Vườn Tịnh Tâm 23/06/2020

Hãy làm việc để được nghỉ ngơi trong Chúa, Amen.