Cám ơn Người - Tác giả: Suối Ngàn

Lan Mary
Cám ơn Người đã cho con giới luật Là ánh đèn soi dẫn lối con đi Đời lữ khách tất cả và những gì Xin đón nhận như Hồng Ân của Chúa. NGUỒN:

CÁM ƠN NGƯỜI


Cám ơn Người đã cho con đôi mắt
Để cho con thấy nghịch cảnh cuộc đời
Để cho con trong những lúc chơi vơi
Thấy thế trần thật là nơi tạm gửi.

Khi hạnh phúc, khi người đời mắng chửi
Khi thắm nồng hay những phút đắng cay
Khi giàu có hay những lúc trắng tay
Là lãnh nhận là ơn Người ban xuống.

Chẳng có chi sinh ra lại phí uổng
Đều mang lại hạnh phúc qua khổ đau
Đều an vui trong nghịch cảnh u sầu
Là ơn Chúa, lửa Thần Linh soi dẫn.

Để con thấy bất toàn trong thân phận
Phút yếu hèn sa chân lối bạc vong
Người yêu con nhưng con vẫn cứng lòng
Vẫn lạnh lùng vẫn thờ ơ phụ nghĩa.

Lòng thương xót, con chẳng hề đếm xỉa
Vẫn quay cuồng trong vui thú giả nhân
Đời trăm năm say lạc thú mấy phần
Đến cuối ngày ánh tà dương dần khuất.

Cám ơn Người đã cho con giới luật
Là ánh đèn soi dẫn lối con đi
Đời lữ khách tất cả và những gì
Xin đón nhận như Hồng Ân của Chúa.

03/06/2022, Suối Ngàn