Trời La Vang rợp bóng tình Mẫu Tử - Tác giả: Cây Bút Chì

Lan Mary
Trời rạng sáng, bóng bình minh ló rạng Đoàn rước Mẹ uy nghi lên toà cao Ôi khung cảnh cảm động biết dường nào Như biển người dìu nhau trong huyền nhiệm... NGUỒN:

Trời La Vang, rợp áo choàng Hiền Mẫu
Sóng Thiên Tình, Mẹ kết nối chúng sinh
Từng đoàn người dập dìu như mắc cửi
Về bên Mẹ, mong trút sạch bụi trần.

Gió lay nhẹ gõ cửa chốn huyền linh
Mảnh hồn thiêng như rót hết tâm tình
Tim con đây trôi cạn dòng đắng chát
Đã hết rồi, bao vướng bận nhân sinh!

Tìm thấy mẹ, con vỡ òa từng mảnh
Cứ bồi hồi, nhìn lên mẹ nỉ non
Có nhớ gì những lao cực hao mòn
Khi lê lết giữa biển người sóng sánh

Trời đổ nắng, hừng hực như màu lửa
Mưa hồng ân chợt dịu cả khung trời
Lễ khai mạc mở đường vào đất hứa
'Đêm vượt qua' con bên Mẹ, Mẹ ơi!

Trời rạng sáng, bóng bình minh ló rạng
Đoàn rước Mẹ uy nghi lên toà cao
Ôi khung cảnh cảm động biết dường nào
Như biển người dìu nhau trong huyền nhiệm...

Lễ bế mạc, thật trọn tình vẹn nghĩa
Tiệc Thiên Đình, Con Mẹ sẵn hiến trao
Hưởng no nê, con vẫy tay cúi chào
Hẹn năm sau, trẩy hội về thánh địa.

Mẹ Mông Triệu, đoàn con luôn ngưỡng vọng
Ngai Thiên Quốc uy nghi vằng vặc trôi
Chốn gian trần Tình Mẹ luôn rợp bóng
Đây La vang – Mẹ ấp ủ con rồi.

Cây Bút Chì – MTG Vinh, (Kỷ niệm chuyến Hành Hương La Vang 15/08/2022)