Mẹ Sầu Bi - Tác giả: Lê Đình Bảng

Lan Mary
Theo Con, cuối đất, cùng trời Đường lên Núi Sọ, ai người ủi an ? Đoạn trường, đã mấy gian nan Mẹ đi theo dấu máu loang, thắt lòng NGUỒN:

Theo Con, cuối đất, cùng trời
Đường lên Núi Sọ, ai người ủi an ?
Đoạn trường, đã mấy gian nan
Mẹ đi theo dấu máu loang, thắt lòng

Hoàng hôn tím ngắt
Giữa bao la trời đất một màu tang
Giữa mất còn và vực thẳm mênh mang
Giữa vò xé ruột gan, bao xiết kể ?

Một khắc, một giờ, Con với Mẹ
Từng giây, từng phút, Mẹ cùng Con
Ba mươi năm dư, máu lệ hao mòn
Lưỡi gươm sắc, lời tiên tri còn đó

Mẹ chết lặng, không một lời than thở
Ngước nhìn Con treo trên thánh giá tả tơi
Nào, những thân quen biền biệt xa vời ?
Đâu, bếp lửa gia đình?
Đâu, khăn che đầu ?
Đâu, giấc ngủ bình yên?
Đâu, giường êm, nệm ấm ?
Chim có tồ, cáo có hang.
Sao Con tôi chịu hàm oan, chết thảm ?
Chết khổ nhục
Chết trần truồng
Không mảnh vải che thân ?
Con ôi, lòng Mẹ nát tan!

Lê Đình Bảng