Mùa thu chín - Tác giả: Mai Đệ Liên

Lan Mary
Mùa thu vàng như tâm hồn thuở ấy Chín rộ mùa thơm dậy những chiều vương Lối thu xưa ai thương trọn con đường Nhìn phía trước dặm trường xa xa mãi NGUỒN:

Mùa thu vàng như tâm hồn thuở ấy
Chín rộ mùa thơm dậy những chiều vương
Lối thu xưa ai thương trọn con đường
Nhìn phía trước dặm trường xa xa mãi

Mùa thu chín trải vàng trong hoang hoải
Dấu chân nào còn mê mải lối qua
Bóng tà dương chia đôi ngả bến phà
Người trở gót quay đầu trong lặng lẽ

Mùa thu chín nghe đời kia quạnh quẽ
Cánh bằng lăng rủ bên nhánh phượng hồng
Nửa đường trường nghe gió gọi hư không
Ai níu giữ thời gian mùa thu chín...

Mai Đệ Liên