Thánh Mẫu thi kinh (Vãn Kinh cầu Đức Bà) - Tác giả: Phêrô Phạm Trạch Thiện

Lan Mary
Ba Ngôi cùng một Chúa Trời Xin thương phù hộ chúng tôi mọi đường Maria Thánh Nữ Vương Trước tòa xin rủ lòng thương thay lời NGUỒN:

Chúa Cha ngự trị trên trời
Chúa Con chuộc tội cứu loài người ta
Thánh Thần Thiên Chúa Ngôi Ba
Thiêng liêng sáng láng thật là khoan thay

Ba Ngôi cùng một Chúa Trời
Xin thương phù hộ chúng tôi mọi đường
Maria Thánh Nữ Vương
Trước tòa xin rủ lòng thương thay lời

Đức Bà là Mẹ Chúa Trời
Chịu thai nhân phép bởi Ngôi Thánh Thần
Đức Bà là Đấng đồng thân
Gồm trên các kẻ giữ phần đồng trinh

Nữ Vương xin Chúa nhân lành
Chúa đà chọn để giáng sinh cứu đền
Nữ Vương Hội Thánh thiêng liêng
Giáo nhân hết thảy trọn niềm mến yêu
Nữ Vương thương xót thật nhiều
Những ai thất thế cô liêu ưu phiền
Nữ Vương phúc đức thuần tuyền
Chúa ban ơn cả cách riêng đầy lòng
Nữ Vương là lẽ cậy trông
Bến lành người thế hằng mong tỏ tường
Nữ Vương tuyết sáng gương trong
Hơi trần chẳng đượm vào trong tính tình
Nữ Vương trọn tốt trọn lành
Thần hình ngọc khiết kim tinh băng điều
Nữ Vương trinh tịnh mĩ miều
Đáng cho thiên hạ mến yêu hết lòng
Nữ Vương khoan hậu ung dung
Cực mầu cực nhiệm hơn trong mọi loài
Nữ Vương thương khắp mọi người
Sự lành sự thánh hằng soi liền liền
Nữ Vương sinh Chúa cầm quyền
Tạo thành thiên địa dựng nên mọi loài
Cùng là Chúa chữa tội đời
Cứu loài người khỏi mắc mồi Satan
Nữ Vương trí rất khôn ngoan
Gồm trên các trí thế gian muôn nghìn
Nữ Vương thiên hạ kính tin
Khắp hòa mặt đất khong khen ngợi mừng
Nữ Vương cực rất tài năng
Mọi loài khôn khá sánh bằng mảy may
Nữ Vương lòng rất nhân thay
Hằng thương xót cả và loài người ta
Nữ Vương ngay chính thật thà
Chẳng bao giờ để lòng ra khác thường

Đức Bà nghĩa đức theo gương
Sáng soi chói lọi thiên lương mọi loài
Đức Bà lòng thánh sạch thay
Xứng làm tòa Đức Chúa Trời toàn năng
Đức Bà là sự vui mừng
Hằng cho con mọn lòng từng vui liên
Đức Bà là đấng trọng thiêng
Đáng dâng thờ phượng trong đền Chúa Dêu [1]
Đức Bà là giống kính yêu
Mọi nơi thiên hạ mọi điều cậy trông
Đức Bà lượng cả bao dung
Tỏ ra sốt sắng trong lòng ngày đêm
Đưc Bà như thể hoa thơm
Lạ lùng mọi vẻ dịu hơn mọi mùi
Đức Bà như thể lầu đài
Vua Đavid thuở trị đời lập ra
Đức Bà như thể tháp ngà
Rất là châu báu, rất là cao sang
Đức Bà như thể đền vàng
Vững vàng chói lọi vẻ vang mọi bề
Đức Bà như thể Hòm Bia
Chúa Trời truyền để tóm về kỉ cương
Đức Bà là cửa Thiên đường
Ai vào hưởng phúc khôn lường khỏi tay
Đức Bà như thể sao mai
Mở đàng cho sáng mặt trời dâng cao
Đức Bà cứu kẻ liệt lào
Giúp thương kẻ phải hiểm nghèo gian truân
Những người phạm tội quên ân
Đức Bà bầu cử cứu phần rỗi liên
Đức Bà thương giúp mọi miền
Di dân xứ lạ nỗi niềm truân chuyên
Những người sầu não ưu phiền
Đức Bà yên ủi lòng liền được vui
Các người giữ đạo Chúa Trời
Đức Bà phù hộ xuống đầy phúc ân
Nữ Vương cao cả bội phần
Ngự tòa trên các thiên thần tính thiêng
Nữ Vương trên các tổ tiên
Gồm trên các thánh sấm truyền Phôrô [2]
Nữ vương trên các tông đồ
Cùng trên các thánh Chúa cho phúc lành
Nữ Vương trên thánh tu hành
Cùng trên các thánh đồng trinh trọn đời
Nữ Vương ngự trị trên trời
Muôn vàn thần thánh chẳng ai sánh cùng
Nữ Vương khỏi tội tổ tông
Loài người mắc bởi Adong Evà
Nữ Vương Rất Thánh Rosa
Ngọt ngào hoa trái rum ra lá cành

Đức Bà Thánh Mẫu đồng trinh
Xin thương ban mọi ơn lành cho tôi
Đức Bà là Mẹ Chúa Trời
Xin thương chịu lấy những lời tôi dâng

Chúa Con chuộc tội cứu dân
Xin tha tội lỗi nợ nần chúng tôi
Chúa Con chuộc lỗi chữa đời
Ghé tai lân tuất nghe lời van lơn
Chúa Con chuộc lỗi cứu đời
Thương xem con mọn đang cơn hiểm nghèo

Lạy ơn Đức Mẹ Chúa Dêu
Chúng tôi trông cậy cùng kêu van Bà
Xin hằng bầu cử trước tòa
Tỏ ra lòng Mẹ rất là yêu con

Trong nơi khổ ải chon von
Cách xa mặt Mẹ hãy còn lầm than
Chúa Con xưa xuống thế gian
Chẳng từ bỏ kẻ gian ngoan tội tình
Lại cam thụ khổ chịu hình
Vì loài người thế liều mình đền xong
Mẹ thương cũng hợp một lòng
Vâng theo ý Chúa thông công như vầy

Con xin Mẹ rất nhân thay
Chớ bao ngoảnh mặt làm khuây, chẳng nhìn
Xin hằng dạy dỗ con liên
Cùng hằng yên ủi giữ gìn thương yêu

Con trông Mẹ có phép nhiều
Muôn vàn thần thánh cũng đều ngửa trông
Chúng con còn chốn long đong
Như người vượt biển mênh mông giữa vời
Mẹ như sao ngự giữa trời
Chính bên phương Bắc, các ngôi sao chầu
Xin soi dẫn để con theo
Kẻo con lạc lối sa vào trầm luân

Đến sau qua khỏi cõi trần
Con trông cậy Mẹ rộng phần lòng thương
Liền đem vào cửa Thiên đường
Được xem thấy Chúa cực sang cực lành
Cùng xem thấy Mẹ đồng trinh
Hưởng muôn muôn phúc thần hình thảnh thơi
Gồm đầy mọi sự tốt vui
Chẳng cùng chẳng hết đời đời. Amen!

Cụ Phêrô Phạm Trạch Thiện (1818-1903)

Phi Minh xin bổ sung theo ấn bản mới của Thánh bộ Phụng tự và Kỉ luật các Bí tích 2021

[1] "Dêu" (= Dieu) nghĩa là Thiên Chúa.

[2] "Phôrô" (= prophètes) nghĩa là tiên tri, ngôn sứ.