Kỷ niệm 110 năm “Tuồng Sinh Nhựt” (1912 – 2022) - Tác giả: Minh Sơn

Năm 2022, kỷ niệm tròn 110 năm "Tuồng Sinh Nhựt" ra đời và được dàn dựng, biểu diễn (1912 – 2022), chúng tôi xin giới thiệu toàn bộ nội dung tác phẩm này. NGUỒN:

Như trước đây chúng tôi đã giới thiệu tác phẩm kịch "Tuồng Sinh Nhựt", xuất bản vào năm 1912, nhà in Kuênot, Kontum. Đây là một trong bốn vở kịch nói bằng chữ Quốc ngữ sớm nhất được biên soạn và trình diễn tại Việt Nam, hiện còn lưu giữ tại Thư viện Quốc gia[1].

Năm 2022, kỷ niệm tròn 110 năm "Tuồng Sinh Nhựt" ra đời và được dàn dựng, biểu diễn (1912 – 2022), chúng tôi xin giới thiệu toàn bộ nội dung tác phẩm này. Rất mong các nhà nghiên cứu văn học và nghệ thuật cũng như các độc giả lưu tâm tìm hiểu, phân tích để cùng nhau góp phần gìn giữ và quảng bá văn học Kitô giáo trong việc loan báo Tin Mừng và đóng góp cho nền văn học Việt Nam nói chung.

Minh Sơn, 23/12/2022】Tải về tại đây!

Nguồn:giaophankontum.com[1] https://giaophankontum.com/tin-tuc/giao-phan-kontum/tuong-sinh-nhut-nghe-thuat-kito-giao-trong-buoi-binh-minh-cua-san-khau-kich-viet-nam-va-hoi-nhap-van-hoa-tay-nguyen