Các thánh Catholic đến từ Tin lành - Tác giả: Mai Đệ

Papa Francis trong bài diễn văn chính thức đọc tại lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ ngày SEPT. 24, 2015 đã tỏ lòng ngưỡng mộ đặc biệt 4 người Mỹ là Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr., Thomas Merton, Dorothy Day. Cả 4 vị này có 1 điểm chung duy nhất là họ đều theo Tin Lành. Riêng 2 vị Thomas Merton và Dorothy Day (đều đã được mở hồ sô tuyên thánh) chỉ gia nhập Catholic khi đã trưởng thành và có những đóng góp cực kỳ to lớn cho Catholic.

NGUỒN:


Hình lễ tuyên thánh cho St. Elizabeth Hesselblad ngày 5-6-2016

Đi sâu vào lịch sử cũng là chấm dứt làm người Tin Lành
(Thánh Henry Newman)

(To be deep in history is to cease to be Protestant.)

Papa Francis trong bài diễn văn chính thức đọc tại lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ ngày SEPT. 24, 2015 đã tỏ lòng ngưỡng mộ đặc biệt 4 người Mỹ là Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr., Thomas Merton, Dorothy Day.

Cả 4 vị này có 1 điểm chung duy nhất là họ đều theo Tin Lành. Riêng 2 vị Thomas Merton và Dorothy Day (đều đã được mở hồ sô tuyên thánh) chỉ gia nhập Catholic khi đã trưởng thành và có những đóng góp cực kỳ to lớn cho Catholic.

Catholic (Đạo Chung của tất cả mọi người) là từ chung của thế giới, được hầu hết các ngôn ngữ dùng ngoại trừ Trung Hoa và Việt Nam. Không nói đến khu vực Âu Châu, các dân tộc Châu Á gần với Việt Nam như Lào, Hmong, Idonesia, Mông Cổ, Samoan, Tamil, Thái, Miên, Nhật, Mã Lai, Hàn, Philipino, Ấn Độ ... đều dùng Catholic vì họ ý thức không thể dịch trung thực và trọn vẹn Catholic được. Vietcatholic được xếp vào Top 10 các cơ quan thông tin của Catholic.

Việc làm của Papa Francis có thể dạy người Catholic điều gì nếu không phải: Hãy biết nhìn về TL một cách tích cực qua những đóng góp tốt đẹp của những người TL cho đời. Những đạo lý của TL trái ngược với Catholic thì cứ bỏ ngoài tai. Điều quan trọng nhất là mỗi bên cứ đào sâu học hỏi Kinh Thánh một cách nhiệt thành thì sẽ cùng gặp nhau ở Chân Lý Duy Nhất là Chúa Giêsu. Rất nhiều học giả uyên bác TL chỉ vì hăng say đọc KT mà đi đến chỗ gia nhập Catholic.

Lời cầu nguyện trong Lễ Các Thánh: Xin mang về sự hợp nhất với Nhà Đạo tất cả những ai lạc lối, xin đưa tất cả mọi người chưa tin đến với ánh sáng Phúc Âm. Bring back to the unity of the Church all those who are straying, and bring all unbelievers to the light of the Gospel."

Các Thánh Catholic đến từ Tin Lành đã chỉ cho ta con đường hiệp nhất.

Jared Staudt đã sưu tầm một danh sách các thánh gia nhập Catholic từ Tin Lành. Saints who Converted from Protestantism Published by Jared Staudt on November 1, 2021

1. CÁC THÁNH.


St. Elizabeth Hesselblad(1870-1957) – Từng là một y tá theo TL Luther làm việc ở New York.

St. Elizabeth Ann Seton(1774-1871) – Từng Theo TL Giám Nhiệm (Episcopalianism)

St. John Henry Newman (1801-90) – Từng là mục sư Anh Giáo, sau khi gia nhập Catholic được nhận tước Hồng Y. Ông có câu nói nổi tiếng là Đi sâu vào lịch sử cũng là chấm dứt làm người Tin Lành "to be deep in history is to cease to be Protestant" khi nhận ra Nhà Đạo Catholic chính là của các Sứ Đồ và Giáo Phụ thời ban đầu.


2. CÁC THÁNH VÀ CHÂN PHƯỚC TUẪN ĐẠO ANH QUỐC


Các vị đều ra khỏi Anh Giáo để gia nhập Catholic vào thời Vua Henry VII (1491-1547) và những thập niên sau đó.

St. Alexander Briant (1556-81)

St. Ralph Sherwine (1550-81)

Bl. Thomas Cottam (1549-82)

Bl. John Bodey (1549-83)

Bl. Thomas Hemeford (d.1584)

St. Margaret Clitherow (1556-86)

Bl. John Adams (1545-86)

Bl. Stephen Rowsham (1555-87)

Bl. Thomas Pilcher (1557-87)

Bl. George Douglas (1540-87)

Bl. Edward James (d. 1588);

Bl. William Dean (d. 1588)

St. Edmond Grennings (1567-91)

St. Eustace White (1559-91)

Bl. Laurence Humphrey (1571-91)

Bl. Sidney Hodgson (d.1591)

Bl. Edward Waterson (d. 1593)

St. John Boste (1544-94)

Bl. John Ingram (1565-94)

St. Robert Southwell (1561-95)

St. Ann Line (1563-1601);

Bl. Mark Barkworth (1572-1601)

Bl. Maurus (William) Scott (d.1612)

St. Alban Roe (1583-1642)

St. Alban Bartholomew Roe (1583-1642)

Bl. Henry Heath (1600-43)

St. Henry Morse (1595-1645)

Bl. Edward Coleman (d. 1678)

Bl. Anthony Turner (1628-79)

St. Luke Kirby (1549-82)

Bl. William Dean (d. 1588)

Bl. Edward Waterson (d. 1593)

St. John Ogilvie (1579-1615)


3. CÁC CHÂN PHƯỚC.


Bl. Nicholas Steno (1638-86)

Bl. Charles (Karl) Steeb (1773-1856)

Bl. John Sullivan, SJ (1861-1933)

Bl. Maria Teresa of Saint Joseph (1855-1938)


4. CÁC VỊ ĐÁNG KÍNH.


Ven. Ignatius Spencer (1799-1864)

Ven. Elizabeth Prout

Ven. Cornelia Connelly (1809-79)

Ven. Frances Margaret Taylor

Ven. Mary Veronica of the Passion (Sophie Leeves) (1823-1906)


5. CÁC ĐẦY TỚ CHÚA.


Servant of God Isaac Hecker (1819-88)

Servant of God Rose Hawthorne (Mother Mary Alphonsa, OP) (1851-1926) Con gái của nhà văn nổi tiếng Nathaniel Hawthorne.

Servant of God Joseph Dutton (1843-1931)

Servant of God Lewis Thomas Wattson (1863-40)

Servant of God Rhoda Wise (1888-1948)

SERVANT OF GOD DOROTHY DAY (1897-1980) là người được Papa Francis ngưỡng mộ.

Servant of God Thea Bowman (1937-90)

Servant of God Jeremy Joyner White (1938-1990)
Mai Đệ