Ngày tết con về thăm mẹ - Tác giả: Ben. Đỗ Quang Vinh

Lan Mary
Mẹ ơi, con biết phận mình bé nhỏ, Không đủ tiền tàu, con khó đường về. Thiên hạ chen nhau về quê xuôi ngược. Con mong kể Mẹ dòng đời những bước con qua. Quá giang thuyền, thuyền con đi qua chợ xép, Quà con nhỏ, mua đòn bánh tét Mẹ mong, Để ngày Tết Mẹ sum vầy cùng con cháu, Nhớ Mẹ lắm, con đau đáu trong lòng. NGUỒN:

Mẹ ơi, con biết phận mình bé nhỏ,
Không đủ tiền tàu, con khó đường về.
Thiên hạ chen nhau về quê xuôi ngược.
Con mong kể Mẹ dòng đời những bước con qua.
Quá giang thuyền, thuyền con đi qua chợ xép,
Quà con nhỏ, mua đòn bánh tét Mẹ mong,
Để ngày Tết Mẹ sum vầy cùng con cháu,
Nhớ Mẹ lắm, con đau đáu trong lòng.

Mẹ ơi,

Lâu rồi, con nhìn Chúa như trông người lạ,
Rời đường Ngài, con đi đã xa xăm.
Con nay sám hối, con vẫn âm thầm hy vọng
Được Ngài đoái thương, dù con gánh nặng nhọc nhằn,
Sao bằng Thánh Giá nặng vai oằn lưng Chúa?
Mẹ thưa với Ngài con quỳ ngoài cửa thì thầm:
Xin Chúa là mạch ngầm Sự Sống
Xin Chúa dung tha, con hằng trông ngóng hồng ân.

Chúa ơi, xin Chúa khoan nhân,
Cho con bệ kiến thiên nhan Nước Trời.
Xuân hiệp hành, con dâng Ngài năm Quý Mão,
Con theo Ngài đi loan báo Tin Yêu.
Con có Ngài, lo chi thuyền nghiêng dông bão!
Sắp tới bến bờ, Ngài dạy con hãy bắc phù kiều,

Bóng đêm vẫy gọi nắng chiều,
Con theo ánh sáng chiêu diêu soi đường (*)
Mẹ ơi, cho con ẩn nương
Con đi gieo rắc tinh thương của Ngài


Ghi chú:
(*) chiêu diêu (招搖), là tên ngôi sao ở chuôi chòm sao Bắc Đẩu, ám chỉ Bắc Đẩu thất tinh

Ben. Đỗ Quang Vinh

Phụng hoạ nguyên vận bài Chuyến tàu giao thừa của linh mục Đình Chẩn