Tâm hồn nhỏ bé - Tác giả: Suối Ngàn

Lan Mary
Trong tim rực hồng ánh lửa Cháy bừng đời sống chứng nhân Lời con sớm tối ân cần Nguyện dâng tâm hồn nhỏ bé. NGUỒN:

TÂM HỒN NHỎ BÉ
(Nói với chính mình)


Nếu bạn tìm kiếm Thiên Chúa
Bạn sẽ quỳ gối cúi đầu
Bạn sẽ thành tâm nguyện cầu
Đến khi được Ngài gặp gỡ.

Bạn sẽ không còn than thở
Không còn oán thán kêu than
Và bạn sẽ gặp bình an
Gặp Ngài xung quanh cuộc sống.

Bạn sẽ không còn trống rỗng
Bận lòng những thứ không đâu
Mỗi khi quỳ gối nguyện cầu
Thành tâm thật lòng sám hối.

Chắc rằng Người sẽ biến đổi
Cho ngàn hoa trái sinh sôi
Bạn sẽ thấy được "cái tôi"
Bỗng dưng một ngày biến mất.

Sẽ không lệ thuộc vật chất
Cõi lòng sẽ thấy thênh thang
Hồn an bay bổng nhẹ nhàng
Kính thờ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong tim rực hồng ánh lửa
Cháy bừng đời sống chứng nhân
Lời con sớm tối ân cần
Nguyện dâng tâm hồn nhỏ bé.

Suối Ngàn (02/01/2023)】