Vịnh bánh chưng - Tác giả: Phi Minh

Gẫm sự vu vơ cái bánh chưng Đâu đây thoang thoảng đượm thơm lừng NGUỒN:

Gẫm sự vu vơ cái bánh chưng
Đâu đây thoang thoảng đượm thơm lừng
Tinh hoa đồng nội ơn Thiên Chúa
Sáng tạo tiền nhân thuở Lạc Hồng
Văn hóa lưu truyền dân Việt tộc
Tường minh biểu tượng Đất quê hương
Quây quần nấu bánh ngày gần tết
Hội tụ ngóng trông bếp lửa nồng

Hội tụ ngóng trông bếp lửa nồng
Hướng về lớp lớp người tha hương
Phương xa ngong ngóng cùng vui Tết
Hải ngoại khát khao Xuân thắm hồng
Tình nước tình quê luôn mở rộng
Mong mong đợi đợi chẳng khừng lừng
Xin muôn thế hệ hãy ghi nhớ
Nét đẹp Việt Nam cái bánh chưng

Kỉ niệm tuần lễ hội bánh chưng

Tân Thái Sơn, 7-11.1.2023, Phi Minh