Dâng Chúa vào đền thánh (Lễ kính 2/2/23) - Tác giả: Đinh Quân

Lan Mary
Khi Thánh Gia hiện diện tại Đền Thờ Giêrusalem để thi hành việc thanh tẩy cho Đức Maria và tiến dâng Chúa Giêsu là con trai đầu lòng (Lc 2,22-28) theo luật định (Xh 13,11-16; Lv 12,2-8; Ds 18,15; xem thêm GLHTCG 529, 583, 713), thì cụ già Simêon lên tiếng nói rằng Hài Nhi sẽ là "ánh sáng soi đường cho dân ngoại, và là vinh quang cho dân Israel". Do đó, trong ngày cử hành này có làm phép và thắp sáng các ngọn nến, và vì thế lễ này cũng được gọi là "lễ nến". NGUỒN:

Ý nghĩa và nguồn gốc:

Theo Lịch Phụng vụ, lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh được cử hành ngày 2 tháng Hai, nghĩa là đúng 40 ngày tính từ ngày 25 tháng Chạp. Theo truyền thống từ xa xưa, lễ này đánh dấu sự kết thúc mùa Giáng Sinh và được gọi là "Lễ Ánh Sáng" theo lời nói của ông Simêon trong Luca 2,32. Khi Thánh Gia hiện diện tại Đền Thờ Giêrusalem để thi hành việc thanh tẩy cho Đức Maria và tiến dâng Chúa Giêsu là con trai đầu lòng (Lc 2,22-28) theo luật định (Xh 13,11-16; Lv 12,2-8; Ds 18,15; xem thêm GLHTCG 529, 583, 713), thì cụ già Simêon lên tiếng nói rằng Hài Nhi sẽ là "ánh sáng soi đường cho dân ngoại, và là vinh quang cho dân Israel". Do đó, trong ngày cử hành này có làm phép và thắp sáng các ngọn nến, và vì thế lễ này cũng được gọi là "lễ nến". Cộng đoàn cũng họp nhau để hát bài thánh ca của ông Simêon, Nunc Dimittis (An Bình Ra Đi), dựa theo hai chữ đầu của bản tiếng La Tinh. Đối với mọi Kitô hữu, ngày lễ này cũng nhắc nhở sứ vụ của mỗi người là đem ánh sáng Chúa Kitô đến cho mọi nơi trên mặt đất, như Người đã truyền (Mt 28,19-20).

Tục lệ đạo đức lễ Nến ăn sâu trong cuộc sống người tín hữu. Ỡ nhiều nơi, giáo dân tín hữu mang nến đến nhà thờ để được làm phép trong ngày này. Họ mang nến đã làm phép về thắp lên mỗi khi đọc kinh gia đình, khấn nguyện khi có người ốm đau hoặc trẩy đi xa, trong những dịp vui mừng cưới hỏi hay tang chế.

Tường thuật theo Phúc Âm

Lời Chúa: Lc 2, 22-40

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí dun dủi, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

Con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
Đó là ánh sáng soi đường
theo lời Ngài đã hứa

Cha mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người. Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra."

Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuen, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ gặp ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.


Bài Ca Tiến Dâng

Mẹ dâng Chúa Hài Đồng vào đền thánh,
Theo đúng như lề luật đã dạy truyền,
Dâng Con Trai Đầu Lòng vào Thánh điện.
Mẹ Maria luôn khiêm hạ vâng lời.

Tuân theo luật lệ dạy truyền,
Sắm sửa lễ vật lên đền dâng Con,
Lễ vật là đôi chim non,
Tiến dâng Thiên Chúa vẹn tròn 'Xin Vâng'
Song Thân vững dạ trong lòng,
Vâng theo luật Chúa cậy trông đêm ngày.
Hài Nhi cao trọng giờ đây,
Từ nơi thiên giới giáng trần cứu nhân,
Muôn dân lãnh nhận hồng ân,
Lánh xa tội lỗi được gần Thánh Nhan.

Ông Si-mê-on bao lần,
Mong Đấng Cứu Thế ngày gần hiện thân,
Ơn soi sáng Chúa Thánh Thần,
Đây chính Con Trẻ đem thân cứu đời,
Ẵm Hài Nhi thốt lên lời:
Con đã thấy Đấng muôn người chờ mong,
Giờ đây con đã thỏa lòng,
Cho con về chôn Vĩnh hằng bên Cha!

Khiêm cung lạy Chúa Hài Đồng,
Lễ vật thân xác và lòng trí con,
Dâng lên với tình sắt son,
Dù cho sông cạn núi mòn không phai.
Tội con năm tháng miệt mài,
Vướng vòng danh lợi kéo dài khổ đau.
Tình Chúa xóa hết âu sầu,
Con xin tha thiết nguyện cầu Chúa thương,
Mai ngày hưởng phúc Thiên đường.
Hưởng Nhan Thánh Chúa hết vương lệ sầu.
Chúc tụng Ba Ngôi Cực Thánh: Alleluia!! Alleluia!!


Suy niệm: Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

"Thứ bốn thì ngắm, Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh,
ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy."


Đức Mẹ đã muốn giữ Luật Chúa một cách nghiêm chỉnh.
Luật trong sách Lêvi (12, 2-8) đòi buộc người mẹ 40 ngày sau khi sinh con trai
phải lên đền thờ để được thanh tẩy và phải dâng lễ vật nữa.
Nếu không đủ khả năng dâng một con chiên và một bồ câu non
thì phải dâng một cặp bồ câu non hay một đôi chim gáy.
Ngày nay chúng ta không thể hiểu tại sao Đức Mẹ phải dâng lễ tạ tội
và phải được thanh tẩy sau khi sinh Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.
Tại sao việc sinh nở lại bị coi là ô uế?
Dù sao Mẹ Đấng Cứu Thế đã vâng theo Luật dạy.
Hơn nữa, cùng với thánh Giuse, Mẹ đã dâng Con cho Chúa trong đền thờ.
Điều này Luật không buộc, nhưng Mẹ đã làm vì lòng sốt sắng.
Thật ra để chuộc lại con trai đầu lòng,
chỉ cần trả cho tư tế gần 60 gam bạc (Ds 18, 15-16).
Mẹ sung sướng đem Con lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa
vì hơn ai hết Mẹ biết rằng Hài Nhi Giêsu này là quà tặng Chúa ban cho mình.
Dâng Con là nhìn nhận Con mình mãi mãi thuộc trọn về Chúa,
ở với Chúa và làm việc cho Chúa suốt đời,
dù mình đã chuộc Con về bằng một số bạc được ấn định theo Luật dạy.
Bài Tin Mừng hôm nay có 4 lần nói đến "Luật" (cc.23.24.27.39).
Về việc giữ Luật, Đức Maria đã không đòi một ngoại lệ hay đặc ân nào.
Hãy nhìn ngắm Thánh Gia lên đền thờ.
Một đôi vợ chồng nghèo bồng một đứa con còn rất nhỏ.
Ai có thể nhận ra đứa bé này là Đấng Kitô, là ơn cứu độ cho muôn dân?
Đó là cụ Simêon, một người đạo hạnh, luôn mong chờ điều Chúa hứa.
Hơn nữa cụ là người có Thánh Thần hằng ngự trên (c.25),
người được Thánh Thần linh báo (c. 26), và thúc đẩy lên đền thờ (c. 27).
Chính Thánh Thần làm cụ nhận ra điều mắt thường không thấy,
Và cụ sung sướng, mãn nguyện bồng Hài Nhi trên tay.
Cụ bà ngôn sứ Anna cũng nhận ra Đấng Cứu chuộc đến với mình.
Cụ là người đạo đức, ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa.
Cụ bà Anna đã công khai giới thiệu Hài Nhi cho những người chung quanh.
Để gặp được Chúa trong đời thường, chúng ta cần có lòng mong ngóng,
cần sống đời sống đẹp lòng Chúa và cần được Thánh Thần mách bảo.


Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn luôn dùng gương sáng hướng dẫn chúng con, và hôm nay Chúa được dâng lên cho Chúa Cha. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con ơn chân thành dâng chính mình chúng con cho Chúa mỗi ngày. Mỗi buổi mai khi vừa thức dậy, chúng con sẽ dâng mình lại cho Chúa. Chúng con nài xin Chúa ơn luôn có Chúa hiện diện trong cuộc sống chúng con, luôn lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần dạy bảo, thúc giục, để tất cả chúng con sống hiệp nhất yêu thương hầu làm chứng tá cho Nước Chúa ở giữa trần gian. Xin Chúa cho chúng ta cảm nhận được Chúa yêu thương chúng ta và giúp chúng ta làm cho người khác cũng cảm nhận được Chúa yêu thương họ, ban bình an và niềm vui cho họ, bất chấp tất cả những gì có thể xảy ra. Amen.


Đinh Quân