Lời khấn nhỏ chiều Chúa Nhật - Tác giả: Lê Đình Bảng

Lan Mary
Em dâng mười ngón tay mềm Mười cây nến cháy trang nghiêm trước toà Cõi trầm hương rất nguy nga Nghe tuôn lá động. Nghe nhoà luỵ rơi NGUỒN:

Ước gì em đến bên tôi
Hai bên hàng ghế song đôi nguyện cầu
Chia lòng, chia trí đâu đâu
Tôi mong em sẽ quỳ lâu hơn nhiều

Để cùng em rõ thương yêu
Bao nhiêu ơn phước, bấy nhiêu nghĩa tình
Ước gì em cứ đinh ninh
Xá chi hạt bụi đầu ghềnh non phơi

Cột vào nhau sợi tơ trời
Là kho bí tích, dòng khơi nhiệm mầu
Mai kia, thuyền nứa, bè lau
Riêng tây, mấy ngọn ba đào cũng nên

Em dâng mười ngón tay mềm
Mười cây nến cháy trang nghiêm trước toà
Cõi trầm hương rất nguy nga
Nghe tuôn lá động. Nghe nhoà luỵ rơi

Ước gì em ở bên tôi
Lòng tin, đạo cả có mười điều răn
Sớm mai, đầu ngọn mây tần
Nở ra muôn ý, mười phân, vẹn mười

Em đi, tôi cũng bồi hồi
Hai hàng ghế vắng, chỗ ngồi buồn tênh
Hôm qua, trong buổi cầu kinh
Dường như, chỉ có một mình tôi thôi.

Lê Đình Bảng