Ngài luôn yêu con - Tác giả: Binh Kim

Lan Mary
Luôn trông cậy, có Ngài là tất cả Cuộc đời này, con xin tạ ơn Cha Trọn niềm tin, quay bước trở về nhà Miệng khao khát, ngàn lời ca bay bổng NGUỒN:

Tòa cáo giải, con cúi đầu xưng tội
Ngẫm vì mình, làm đau nhói tim Cha
Con quì đây, mong được Chúa thứ tha
Bị cám dỗ, con xa đà phạm lỗi

Không trách phạt, Người còn cho cơ hội
Tự sửa mình, chừa bỏ thói kiêu căng
Sống khiêm nhu, của cải chẳng nên màng
Vâng ý Chúa, theo mọi đàng Thánh Giá

Luôn trông cậy, có Ngài là tất cả
Cuộc đời này, con xin tạ ơn Cha
Trọn niềm tin, quay bước trở về nhà
Miệng khao khát, ngàn lời ca bay bổng

Nghe Người dậy, con quyết tâm hành động
Cả đời này, chẳng ước vọng cao sang
Tình Cha thương, con cảm nhận rõ ràng
Tạ ơn Chúa, Đấng nhân lành hoàn hảo.

Binh Kim, 27/03/2022