Tuồng Thương Khó - Tác giả: Cố Giám mục Gioan B. Nguyễn Bá Tòng

Lan Mary
Nhân dịp Tuần Thánh, BBT xin giới thiệu với quý độc giả bản Tuồng Thương Khó (1912), tác phẩm nổi tiếng của Đức cố Giám mục Gioan B. Nguyễn Bá Tòng, Giám mục Việt Nam tiên khởi, cũng là Giám mục Phát Diệm. Đây là tác phẩm không chỉ có giá trị tôn giáo trong phạm vi nhà Đạo nhưng đối với các nhà nghiên cứu văn hóa, tác phẩm đươc coi là khúc dạo đầu cho thể loại kịch nói ở Việt Nam. Tuồng Thương Khó được chia làm hai phần cơ bản: Phần đầu trình bày cảnh Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem cho đến khi bị Giuđa phản bội nộp cho quân dữ. Phần thứ hai diễn tả cảnh Chúa bị trao nộp, cảnh diện kiến quan tổng trấn Philatô, cảnh chịu thương khó và Phục Sinh. NGUỒN:

Nhân dịp Tuần Thánh, BBT xin giới thiệu với quý độc giả bản Tuồng Thương Khó (1912), tác phẩm nổi tiếng của Đức cố Giám mục Gioan B. Nguyễn Bá Tòng, Giám mục Việt Nam tiên khởi, cũng là Giám mục Phát Diệm. Đây là tác phẩm không chỉ có giá trị tôn giáo trong phạm vi nhà Đạo nhưng đối với các nhà nghiên cứu văn hóa, tác phẩm đươc coi là khúc dạo đầu cho thể loại kịch nói ở Việt Nam. Tuồng Thương Khó được chia làm hai phần cơ bản: Phần đầu trình bày cảnh Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem cho đến khi bị Giuđa phản bội nộp cho quân dữ. Phần thứ hai diễn tả cảnh Chúa bị trao nộp, cảnh diện kiến quan tổng trấn Philatô, cảnh chịu thương khó và Phục Sinh.

Xin cám ơn nhà nghiên cứu Lê Đình Bảng đã có công gìn giữ bản Tuồng Thương Khó và cám ơn sinh viên-Đinh Phạm Phương Thảo, (tác giả công trình nghiên cứu: Sau một trăm năm đọc lại Tuồng Thương Khó, Kịch bản sân khấu hiện đại đầu tiên của người Việt), đã chuyển sách PDF cho nhiều người có thể tiếp cận.


BBT