Đốt Lò Hương ấy - Tác giả: Khắc Đỗ

Lan Mary
Nhìn bếp hồng nay, lòng rực nóng Lạy Thầy nước mắt tự nhiên vương! Con thuyền Giáo Hội xin chèo chống Kìa Gió đâu tràn dậy Lửa thương... NGUỒN:

"Mai sau dù có bao giờ
Đốt lò hương ấy so tơ phím này."


(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Biển Hồ Tibêria, ngày... tháng... năm...

Gió thổi hôm nay khắp Biển Hồ
Lao xao từng đợt sóng lòng xô
Và Thầy hiện đến: Ô kìa, Chúa!
Mẻ cá lạ lùng nặng kéo vô

Thầy khơi bếp lửa ấm than hồng
Bánh cá cùng ăn nối nhịp lòng
Tia mắt nào trao đầy ám ảnh
Mảnh tim thấp thỏm nỗi riêng chung

Áo phủ mình trần, thân xấu hổ
Như che mặc cảm sống qua ngày
Cũng lò than nóng khêu tàn lửa
Nung đốt tâm tư chuyện chối Thầy

Riêng để một câu Thầy gặng hỏi:
Mến yêu Thầy thật có hay không?
Ba lần lặp lại y lời nói
Từng tiếng nghẹn ngào lẽ cậy trông

Lời Thầy rành mạch, cao thâm ý
Đòi hỏi tình yêu mức thập toàn
Thầy biết con đây cường khẩu khí
Mà hồn yếu đuối khéo đa đoan

Mắt chạm mắt rồi, tim thấu tim
Lời yêu ấp úng rót êm đềm
Gan vàng chân chất Thầy thừa biết
Đi guốc bụng con rõ ruột mềm

Nào dám mến Thầy trọn hảo đâu
Chữ yêu thoáng chốc dễ phai màu
Chỉ mong giữ trọn từng giây phút
Nghiêm túc thiệt thà nghĩa đậm sâu

Con mến Thầy hơn các bạn này
Thật tình chẳng biết nói cho ngay
Thầy càng hỏi nữa, con càng tủi
Càng tủi càng thêm yêu mến Thầy!

Thầy quá hiểu con giống phận cò
Ăn đêm len lén bước âu lo
Cành mềm đậu phải, thôi rồi Lượm!
Lộn cổ xuống sông bấy tẽn tò

Lì lợm yêu Thầy vẫn cứ yêu
Ừ thì chai mặt biết bao nhiêu!
Yêu, chăm sóc cả đoàn huynh đệ
Chẳng phụ lời Thầy đã phó trao

Nhìn bếp hồng nay, lòng rực nóng
Lạy Thầy nước mắt tự nhiên vương!
Con thuyền Giáo Hội xin chèo chống
Kìa Gió đâu tràn dậy Lửa thương...

Khắc Đỗ (TGPSG)