Tiếng ngài gọi tôi - Tác giả: Quebien OSP

Lan Mary
Một sáng bình minh thuở ấy Nghe như có tiếng của Thầy gọi tôi. Con tim rạo rực bồi hồi Giêsu, Thầy đã đến rồi phải không? Tôi nghe tiếng nói trong lòng Lúc nào Ta cũng ở trong con mà. NGUỒN:

Một sáng bình minh thuở ấy
Nghe như có tiếng của Thầy gọi tôi.
Con tim rạo rực bồi hồi
Giêsu, Thầy đã đến rồi phải không?
Tôi nghe tiếng nói trong lòng
Lúc nào Ta cũng ở trong con mà.
Gật đầu xin Chúa thứ tha
Vì con đã không nhận ra được Ngài.
Rồi tiếng thì thầm bên tai
Con yêu con hãy kề vai cùng Thầy.
Giật mình tôi hỏi lại ngay
Giêsu, Thầy có ý này là sao?
Cười hiền Chúa bảo không sao
Ta chỉ muốn con dâng trao đời mình.
Theo Ta chung một cuộc tình
Cùng Ta đi cuối đường tình Canvê.
Ừm ừ vì sợ bội thề
Nên tôi đã nói không thể được đâu
Giêsu mắt lệ buồn rầu
Tại sao con lại nói câu chối từ?
Lòng con nặng nỗi tâm tư
Cuộc đời con rối ren như tơ vò
Làm sao trở nên học trò
Cùng Thầy lèo lái chuyến đò dương gian?
Giêsu ngước nhìn ủi an
Con yêu con chớ thở than quá nhiều
Nếu con một lòng mến yêu
Con sẽ làm được mọi điều ước mong.
Nhìn Ngài con thấy an lòng
Vững tin, phó thác, cậy trông muôn đời.
Nguyện xin theo bước chân Người
Chung xây cuộc sống cho người mến thương.

Quebien OSP