Có khi nào… Chúa ơi - Tác giả: Dương Thụy Nhi. FMI

Lan Mary
Vạn lạy Chúa, vạn lạy Chúa cảm thông Đưa tay ra, dắt con về nguồn sống Ơn ăn năn cho thêm lần mở rộng Để từ đây con trông cậy vững vàng. NGUỒN:

Có khi nào Chúa hối hận chọn con
Đi theo Chúa con thuộc riêng về Chúa
Nhưng tình yêu dâng trao rũ màu úa
Để chiều về lùa đọng lá vàng bay.

Có khi nào Chúa giận muốn đổi thay
Để con lại trên đường quay hướng khác
Để con tìm những vụt tan khao khát
Chợt ùa về trong chốc lát ngã sa.

Có khi nào Chúa đẩy con ra xa
Cách nhan Chúa, thả con về miền ấy
Miền tự do, miền xây hồi tìm kiếm
Con bắt đầu điểm xuất phát dở dang.

Có khi nào nhìn con Chúa thở than
Những tật hư mãi hoài không xứng đáng
Những thất bại, yếu hèn làm buồn chán
Trong cuộc đua con chẳng rán tiến lên.

Có khi nào Chúa nhắm mắt lãng quên
Con tồn tại hay nổi trôi lên xuống
Nhiều nghi ngại chất chồng, con luống cuống
Buông bỏ rồi lại ôm gọn trong tim.

Có khi nào nhìn con Chúa lặng thing
Đầy thất vọng vì con nhiều bất kính
Đời hiến dâng còn hẹp hòi, toan tính
Quá hững hờ trước tình Chúa đầy vơi...

Có khi nào, có khi nào Chúa ơi
Sao con sợ, sợ tay con chới với
Chúa lìa xa sức con nào đủ tới
Nơi tình yêu con khao khát đợi trông.

Vạn lạy Chúa, vạn lạy Chúa cảm thông
Đưa tay ra, dắt con về nguồn sống
Ơn ăn năn cho thêm lần mở rộng
Để từ đây con trông cậy vững vàng.

Huế, 6.2023- Dương Thụy Nhi. FMI