Meister Eckhart (1260 – 1328) - Tác giả: Khải Triều

Lan Mary
Meister Eckhart, tôi hân hoan khi gặp được ngài Một người cha của dòng chiêm niệm Đức Một con người được Thiên Chúa mặc khải Một người thầy về đời sống thiêng liêng Một linh đạo của thần hóa con người. NGUỒN:

Meister Eckhart, tôi hân hoan khi gặp được ngài
Một người cha của dòng chiêm niệm Đức
Một con người được Thiên Chúa mặc khải
Một người thầy về đời sống thiêng liêng
Một linh đạo của thần hóa con người.

Người đã vào nhà tôi
Đã ôm hôn tôi
Lúc tôi còn thanh xuân
Từ lâu rồi
Lúc tôi còn bôn ba rày đây mai đó
Lúc tâm hồn tôi còn nghiêng ngả lối cũ vào đời
Người ngồi với tôi trên ghế
Nơi bàn thờ người thắp một cây đèn
Ánh đèn soi lối tôi đi
Những lối vào thần bí
Những lối vào làm tôi viết những bài thơ
Những bài thơ của người ôm mặt khóc
Những bài thơ của tiếng hát khuẩn trùng.
Đã 50 năm từ đó
Có lúc tôi lạc đường
Có lúc bồn chồn lo lắng
Việc trần gian phủ kín tâm tư!

Bây giờ người đang gõ cửa nhà tôi
Dẫn tôi về hư vô
Trong cô liêu lặng lẽ
Trong trống trải tận cùng
Trong siêu thoát để gặp gỡ tha nhân
Tôi đã gặp Người
Nơi tình yêu an nghỉ.

(Ngày 29.9.2014)

Khải Triều