Đã có lần... phải không em ? - Tác giả: Dương Thụy Nhi FMI

Lan Mary
Chắc lần này và lần nữa chẳng ngưng Em xuyến xao lưng chừng nhiều suy nghĩ Và chắc chắn những điều rất tế nhị Nhớ cho rằng chỉ mình Chúa hiểu em. NGUỒN:

Có lần nào em mệt mỏi xác thân
Có lần nào em bâng khuâng do dự
Có lần nào xác hồn như dao động
Và lần nào em không rõ nguồn yêu???

Có lần nào em tự mãn tự kiêu
Có lần nào em yêu sai đối tượng
Và lần nào tự cho là thần tượng
Thêm lần nào em mượn nghĩa đời tu???

Có lần nào em hạ xuống khiên nhu
Nhìn lại mình xin tình yêu rủ đoái
Nhìn lại mình mãi hoài người dâng hiến
Để khiêm nhường vâng thiên ý mọi nơi???

Có lần nào em nhẹ gánh, thảnh thơi
Để lặng nghe lời tình yêu lên tiếng
Để cảm sâu sự yên bình liên lỉ
Nơi tình yêu vị Thiên Chúa nhân lành???

Chắc có lần em yếu đuối mong manh
Bên vực thẳm đấu tranh điều chọn lựa
Và chắc rằng em nhớ lời đoan hứa
Khẩn cầu ngay, tựa nương Chúa không ngừng.

Chắc lần này và lần nữa chẳng ngưng
Em xuyến xao lưng chừng nhiều suy nghĩ
Và chắc chắn những điều rất tế nhị
Nhớ cho rằng chỉ mình Chúa hiểu em.

Huế, 7.2022 - Dương Thụy Nhi FMI