Khoảng lặng - Tác giả: Dương Thụy Nhi FMI

Lan Mary
Một khoảng lặng nhìn con chẳng có chi Để dâng Chúa, nghĩ suy hoài chẳng thấy Thì lạy Chúa bấy nhiêu lời tạ lỗi Chắc rất cần trong khoảng lặng đổi thay. NGUỒN:

Một khoảng lặng con tìm về chính mình
Hạ thật sâu tìm tình nào dâng Chúa
Rồi rảo quanh tìm thiệt thua mấy thuở
Trong hành trình nhiều khi nắng - bão - mưa.

Một khoảng lặng con muốn được thân thưa
Nỗi niềm riêng chưa lần nào muốn nói
Những nghi ngại xoay vần nhiều dấu hỏi
Trong hành trình khi mỏi gối chùng chân.

Một khoảng lặng cảm xúc lại trào dâng
Mối tình Chúa vẫn thủy chung vẹn nghĩa
Nơi tim con tình yêu giờ thấm thía
Trong hành trình phút lìa bỏ dâng trao.

Một khoảng lặng con thấy thật ngọt ngào
Được ấp ủ, bao yêu thương quý giá
Từ trái tim những cung lời rất lạ
Trong hành trình khi ngã lối đi sai.

Một khoảng lặng dâng Chúa lời van nài
Ơn ăn năn đổi lòng con luôn mãi
Để được gần- gần ngai thiêng ơn thánh
Trong hành trình đời dâng hiến con đi.

Một khoảng lặng nhìn con chẳng có chi
Để dâng Chúa, nghĩ suy hoài chẳng thấy
Thì lạy Chúa bấy nhiêu lời tạ lỗi
Chắc rất cần trong khoảng lặng đổi thay.

Huế, 7.2022 - Dương Thụy Nhi FMI