Gửi Giêsu - Tác giả: Dương Thụy Nhi FMI

Lan Mary
Gửi Giêsu, những gì còn dở dang Con đã gắng trong phận người hạn hữu Xin phủ lấp bằng tình yêu vĩnh cửu Cưu mang con để đổi mới từng ngày. NGUỒN:

Gửi Giêsu, lời trái tim con nói
Lời vụng về gói trọn nghĩa yêu thương
Mãi mến thương trong tình muốn dâng về
Thầy Giêsu - Người lòng con yêu mến.

Gửi Giêsu, đối tượng con hướng đến
Trong trí lòng, trong tưởng nghĩ con tim
Trong lặng sâu tìm Thánh ý nhiệm mầu
Cả đời con cầu thuộc riêng mình Chúa.

Gửi Giêsu, những lần tâm sầu úa
Được yêu chiều, được gìn giữ xua tan
Những bận tâm Chúa ban trí vững vàng
Con nhìn thấy tình thương Ngài chan chứa.

Gửi Giêsu, lời của con đã hứa
Bao nhiêu lần đã hứa làm chưa xong
Bao nhiêu lần ước mong cho lời hứa
Thật vuông tròn đưa tình đẹp sang trang.

Gửi Giêsu, những gì còn dở dang
Con đã gắng trong phận người hạn hữu
Xin phủ lấp bằng tình yêu vĩnh cửu
Cưu mang con để đổi mới từng ngày.

Huế, 6.2022 - Dương Thụy Nhi FMI