Thăm thẳm và hun hút - Tác giả: Agata Kitu

Lan Mary
Có con đường nào thăm thẳm và hun hút hơn con đường sứ mạng của người tông đồ Mến Thánh Giá không em? Khi tiếng thưa khẽ khàng: "Lạy Chúa, dạ, con đây" được cất lên là chới với, mông mênh giữa một trời rộng lớn. NGUỒN:

Có con đường nào thăm thẳm và hun hút
hơn con đường sứ mạng của người tông đồ Mến Thánh Giá không em?
Khi tiếng thưa khẽ khàng: "Lạy Chúa, dạ, con đây" được cất lên
là chới với, mông mênh giữa một trời rộng lớn.

Có lối đường nào chỉ một hàng thẳng thớm
khiến người đi nhạt thếch giữa biển đời?
Lối đường nào dành sẵn cho em tôi
bằng thảm đỏ, tung hoa và nhung lụa?

Đường nẻo sứ mạng người tông đồ em biết đó
hun hút dài và thăm thẳm giữa trần ai
lối nhỏ hẹp mà độ biên cứ vươn dài
mãi mãi đến, mãi mãi đi, mãi mãi chuyển vần giữa nơi nơi, người người, vạn kiếp.

Trong sâu lắng, khi tiếng thưa "con đây, này lạy Chúa"
cất vang vọng trong thăm thẳm tâm hồn
là chính lúc cúi mình bằng hun hút trao dâng
cuộc đời con, trong tay Ngài, ôi lạy Chúa!

Này em,
có con đường nào thăm thẳm và hun hút
hơn con đường sứ mạng của người tông đồ Mến Thánh Giá
không em?

Agata Kitu