Requiem (*) - Tác giả: Khải Triều

Lan Mary
Đêm khuya lời gió cỏ cây, Đèn chầu hiu hắt chắp tay nguyện cầu. Re-qui-em! Nỗi buồn đau, Đưa tôi về chốn vực sâu luyện hình. NGUỒN:

Tìm xem chiếc lá trong tay,
Nghe như có tiếng thở dài đâu đây.
Cỏ cây lời gió đêm ngày,
Mang trong thân phận dạn dày gió sương.
Trong tay chiếc lá vấn vương,
Hình như có chút đượm buồn biệt ly!
Tôi về nhớ những người "đi",
Khắp trong thiên hạ từ khi tạo thành.
Ngọn đèn thắp sáng lung linh,
Chư thần hợp tiếng cầu kinh thiên đình.
Lá vàng là những sinh linh,
Vào nơi thinh lặng hiện hình trong tay.
Đêm khuya lời gió cỏ cây,
Đèn chầu hiu hắt chắp tay nguyện cầu.
Re-qui-em! Nỗi buồn đau,
Đưa tôi về chốn vực sâu luyện hình.

Khải Triều-(01/2009)

(*) Khoảng 2 tuần lễ, sau khi bài thơ này được viết, hiền nội của tôi qua đời.