Thăm Phát Diệm - Tác giả: Phạm Ngọc Lan

Lan Mary
Long lanh ánh mắt màu chiều sông Ân Em xin gì Tôi phân vân Hôm nay, ngày đó, những lần về sau... NGUỒN:

Trở về quê ngoại Kim Sơn
Chắc em đã hết giận hờn người dưng
Còn tôi vẫn mãi lừng khừng
Ngẩn ngơ để lạc dấu chân năm nào
Theo người đi lễ, nôn nao
Cầu ngói Phát Diệm xôn xao nhịp chờ
Phương đình ngóng đợi từng giờ
Ngoài kia nắng thả dáng bờ hồ nghiêng
Tiếng chuông trầm lắng thánh thiêng
Thay lời khấn nguyện cho duyên đôi mình
Em quỳ sốt sắng đọc kinh
Nhìn lên Thánh Giá - ôi Tình Huyền siêu
Con Thiên Chúa chết vì yêu
Long lanh ánh mắt màu chiều sông Ân
Em xin gì
Tôi phân vân
Hôm nay, ngày đó, những lần về sau...

(Một ngày tháng 5-2023)

Phạm Ngọc Lan