Tiếng gọi tình yêu - Tác giả: Têrêsa Châm

Lan Mary
Con nghe lời Chúa gọi mời Bồi hồi dấn bước vào đời hiến dâng. Vững tin Thiên Chúa chí nhân, Vì Lời Chúa hứa trọn phần yêu thương: NGUỒN:

Con nghe lời Chúa gọi mời
Bồi hồi dấn bước vào đời hiến dâng.
Vững tin Thiên Chúa chí nhân,
Vì Lời Chúa hứa trọn phần yêu thương:

"Đừng lo sợ, hãy lên đường
Tên ngươi ta gọi, phần riêng ta rồi"
(Is 43:1)
Ra đi muôn nẻo đất trời,
Tin Mừng báo cho người khổ đau.

Con dâng Chúa, trái tim yêu
Một lời khấn hứa, ngọt ngào trăm năm.
Theo Thầy, từ bỏ thế gian
Một đời theo Chúa, hỉ hoan trong Ngài.

Têrêsa Châm, học sinh lớp 9】