Tiếng chuông buồn - Tác giả: Jos. Nhật Quang

Lan Mary
Ngờ đâu sóng gió chập chùng Xô tình tan vỡ, rưng rưng giọt buồn Vu qui em bước theo chồng Về nơi xứ lạ mặn nồng thương yêu NGUỒN:

Tôi về nghe tiếng chuông ngân
Tìm bao kỷ niệm...đã dần phai phôi
Thướt tha áo lụa tinh khôi
Em, chiều tan lễ để tôi vương lòng

Tôi trao em mối tình nồng
Con chiên ngoan đạo, má hồng đoan trang
Em thương tôi kẻ đi hoang
Một thời lầm lỡ quay đàng chính ngay

Dìu tôi qua những đoạ đày
Lời kinh sám hối, tháng ngày bình yên
Tôi quỳ trước Chúa nhân hiền
Nguyện tình yêu mãi thắm bền thuỷ chung

Ngờ đâu sóng gió chập chùng
Xô tình tan vỡ, rưng rưng giọt buồn
Vu qui em bước theo chồng
Về nơi xứ lạ mặn nồng thương yêu

Giáo đường chuông vọng đìu hiu
Tìm đâu em hỡi, những chiều lễ tan?

Jos Nhật Quang