Của Caêsar…(*)- Tác giả: Khải Triều

Lan Mary
Của Caêsar là của trần thế Những đố kị nhỏ nhen Những hận thù ganh ghét Những lọc lừa, gian tham, dối trá Tôi xin trả lại cho đời Để trở về với Thượng đế. NGUỒN:

Tặng anh Thanh Thương Hoàng tác giả bài thơ: ôi thượng đế giờ này ngài ở đâu? (11-9-2011)

Của Caêsar là của trần thế
Xin trả lại cho đời
Tôi trở về với Thượng đế
Thiên Chúa của tôi

Tôi đã gặp Người trong cuộc đời
80 năm giữa nhân gian
Giữa bão tố và bình yên
Trong lao lung và nghỉ ngơi
Trong yếu đau và mạnh khỏe
Người vẫn ở đây trong trái tim tôi
Trong trái tim của mọi người

Sao nhân loại còn hỏi: "Thiên Chúa ở đâu?"
Sao Ngài im tiếng khi con người khổ đau?
Thiên Chúa vẫn làm thinh
Như Giêsu, Người Con yêu dấu
Khi bị đóng đinh và nay vẫn còn thọ hình
Lúc con người lầm than, cơ cực
Lúc con người đói rét, tật nguyền
Lúc con người loạn lạc chiến tranh
Đức Chúa vẫn im lặng

Người ở nơi trái tim bình yên
Những con người bao dung
Người ở nơi những người nghèo khó - trái tim trong sạch
Người ở nơi những người khiêm nhu - trái tim nhân hậu
Người ở nơi những người bé nhỏ - trái tim sám hối
Người vẫn ở đây nhưng con người kiêu căng từ chối

Của Caêsar là của trần thế
Những đố kị nhỏ nhen
Những hận thù ganh ghét
Những lọc lừa, gian tham, dối trá
Tôi xin trả lại cho đời
Để trở về với Thượng đế.

Khải Triều, Ngày 4-6-2015, (Ngày 10.8.2023: có sửa)

(*) Nguyên câu Kinh thánh: "Của Caêsar, hãy trả cho Caêsar; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa" (Mc 12, 13-17)