Mừng lễ thánh Têrêsa - Tác giả: Phong Trần

Lan Mary
Lạy Chị Thánh muôn phần vinh hiển Nay trên trời hưởng kiến thiên nhan Xin cho nhân thế bình an, Vượt qua đời sống muôn ngàn gian truân. NGUỒN:

Đường nên thánh ấu thơ bé nhỏ
Têrêsa ngời tỏ tin yêu
Đơn sơ, trong trắng, diễm kiều
Cuộc đời tận hiến mang nhiều đau thương.

Hy sinh lại khiêm nhường vâng phục
Qua hành trình nhẫn nhục yêu thương
Việc làm nhỏ bé tầm thường
Thi hành Thánh ý, nêu gương cho đời.

Đường tu đức tuyệt vời để lại,
Ấu thơ mà vĩ đại vô biên
Quét nhà, rửa bát chăm chuyên
Khen chê vẫn giữ nét duyên mỉm cười.

Dù nặng nhọc không lời than vãn
Quyết thông phần khổ nạn Ngôi Hai
Sống đời êm ái bên Ngài
Con đường tu đức, ấy bài học Yêu.

Thân đau ốm mang nhiều tật bệnh
Hồn nhẹ thênh khi lệnh về trời
Giêsu thương mến gọi mời,
Hoa hồng mưa xuống, thắm tươi cõi trần.

Lạy Chị Thánh muôn phần vinh hiển
Nay trên trời hưởng kiến thiên nhan
Xin cho nhân thế bình an,
Vượt qua đời sống muôn ngàn gian truân.

Cúi xin Chúa thi ân giáng phúc,
Ngày đoàn con mừng chúc thánh nhân
Con đường thơ ấu cẩn tuân,
Mai về thiên quốc hưởng phần vinh quang.

Phong Trần