Chùm thơ Mân Côi - Tác giả: Lm. Dư Văn Từ

Lan Mary
Đây Mùa Vui đến rồi. Hương lòng con dào dạt Tay con nâng tràng hạt Dâng Mẹ kinh Mân Côi. NGUỒN:

NĂM SỰ VUI


Đây Mùa Vui đến rồi.
Hương lòng con dào dạt
Tay con nâng tràng hạt
Dâng Mẹ kinh Mân Côi.

Thiên Thần mang tin đến
Con Chúa vì tình thương
Chịu thai trong dạ Mẹ
Cho con sống khiêm nhường.

Lòng hớn hở vui tươi
Đường xa Mẹ xá kể
Cuộc cung nghinh Thánh Thể
Cho con biết yêu người.

Sinh Con trong hang đá
Giữa trời đông băng giá
Không một lời thở than
Cho con lòng khó khăn.

Đền Thánh Mẹ dâng Con
Giữ luật xưa cho tròn
Một lòng mãi khắc ghi
Con vâng lời chịu lụy.

Đền thánh nơi Chúa ngự
Mẹ gặp được suối nguồn
Con muốn được vinh dự
Giữ nghĩa cùng Chúa luôn.


NĂM SỰ THƯƠNG


Mùa Thương mùa sâu lắng
Màu tím phủ khắp trời
Trái tim con trong trắng
Dâng Mẹ kinh Mân Côi

Gục đầu con làm dấu
Ăn năn tội cho nên
Vì Giê-su đổ máu
Lo buồn cho trần gian.

Bằng lòng giữa sóng gió
Hãm mình và chịu khó
Bởi vì thương chúng con
Chúa đã chịu đánh đòn.

Từ nay sống vâng phục
Chịu mọi sự sỉ nhục
Vì Chúa đội mão gai
Để cứu độ muôn loài.

Con xin đi theo Chúa
Vác thập giá trên vai
Vững tin vào lời hứa
Con đi hết đường dài.

Trên thập giá quang vinh
Xác thịt con đóng đinh
Cùng Ngài con chịu chết
Chờ đợi ngày phục sinh.


NĂM SỰ MỪNG


Trong không khí tưng bừng
Hương lòng con tinh khôi
Con hát lên Mùa Mừng
Dâng Mẹ kinh Mân Côi.

Đức Giê-su sống lại
Biến cố một không hai
Con mong ước gì hơn
Sống lại phần linh hồn.

Chúa đã được lên Trời
Ba Ngôi Chúa hội ngộ
Cho con lòng ái mộ
Những sự ở trên Trời.

Chúa Thánh Thần hiện xuống
Dịu mát tựa sương mai
Lòng con đầy vui sướng
Bảy ơn của chính Ngài.

Chúa cho Mẹ lên Trời
Chư thánh chầu chung quanh
Khi nhắm mắt lìa đời
Cho con được chết lành.

Đức Chúa tặng vinh quang
Mẹ thành Đấng Phù Hộ
Cho con ơn cứu độ
Vui hưởng nước Thiên Đàng.


KINH NĂM SỰ SÁNG


Suy ngắm Chúa làm người
Trong mùa năm Sự Sáng
Con miệt mài năm tháng
Dâng Mẹ kinh Mân Côi.

Cho tâm con bình an
Xứng đáng con Thiên Chúa
Vì Chúa chịu phép rửa
Tại dòng nước Gio-đan.

Tin Chúa đầy quyền năng
Lời Mẹ đã dạy con
Nước lã thành rượu ngon
Hồng ân Chúa ban tặng.

Thương xót con Ngài ơi
Giao Hòa mãi không thôi
Ngài mời con sám hối
Mau mau lên Nước Trời.

Nhờ Thánh Thần hiển linh
Xác hồn con sạch tinh
Như xưa trên núi thánh
Chúa Giê-su biến hình.

Sốt sáng dự Thánh Lễ
Rước Mình Máu Thánh Ngài
Thần lương là Thánh Thể
Con làm mỗi ban mai.

Lm. Dư Văn Từ, 15/10/2022